Vil du ha besøk av P7?

P7 besøker mellom 50 og 100 menigheter, bedehus og kirker hver år.

Vi tar gjerne ansvar for forkynnelsen og gleder oss til å fortelle om misjonsarbeidet i P7 i inn- og utland.

P7s teologiske plattform er Lausannetraktaten.

Det gir oss muligheten til å samarbeide bredt i det teologiske landskapet. Det er viktig for oss i P7 at vi deler det sentrale evangeliske budskapet når vi er på besøk.

Vi vil aldri ta opp tema som er i konflikt med din menighets teologiske grunnvoll.

Vi ber som regel enten om å få kollektene på de møtene vi deltar på eller om at menigheten vi besøker kan ta ansvar for de utgiftene vi har ved å reise.

Dermed kan det være lurt å planlegge en møtehelg eller -uke.

Jo flere møter vi kan ha på en og samme reise, jo lavere kostnad pr. møte. En mulighet, om din menighet ikke vil ha et stort arrangement, er jo å slå seg sammen med andre menigheter i området.

Ta gjerne kontakt med oss for å undersøke mulighetene for besøk. Tenk gjerne gjennom hvem av oss du vil ha på besøk.

Uansett gleder vi oss til å få være med på å dele de gode nyhetene om at vi har en Frelser!