P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


Bøker

Order by:
orderby
Display:
Pris: 119 kr
Weight: 0.26 Kg
Delivery time: 3-6 virkedager
Medie: Bok
Forfatter - bok: Tor Bertel Løvgren
Produksjons år: 2015
Quantity in stock: Unlimited

Dette er en annerledes Jesusfortelling. På en over- bevisende måte får vi et møte med Jesus, sett gjennom øynene på de som møtte ham da han gikk her nede.

Den første vi møter er Maria, Jesu mor. Hvordan opplevde hun engelens budskap? Hva gjorde det med henne? Gjennom en mors øyne følger vi Jesus, helt fram til han ble spikret til korset og sto opp igjen.

Pris: 95 kr
Weight: 0.05 Kg
Delivery time: 3-6 virkedager
Medie: Bok
Forfatter - bok: Haldis Reigstad
Produksjons år: Før 2003
Quantity in stock: Unlimited

"Under ein open himmel" er lyrikaren Haldis Reigstad si aller første diktsamling.
Heftet kom ut på eige forlag i 1987, og vart den første av ei rekke bøker frå hennar hand.

Guds lampe brenn (Code: 3058)
Pris: 178 kr
Weight: 0.25 Kg
Delivery time: 3-6 virkedager
Medie: Bok
Forfatter - bok: Haldis Reigstad
Produksjons år: 2003
Quantity in stock: 4

"Guds lampe brenn" inneheld både andakter og dikt.
Desse passar saman og utfyller kvarandre på ein fin og oppbyggjeleg måte, og forfattaren formidlar Guds ord med sjelesørgjerisk varme.
Andaktane har tidlegare vore trykte i avisa Dagen, og dikta er henta frå dei ulike bøkene hennar.

Pris: 248 kr
Weight: 0.738 Kg
Delivery time: 3-6 virkedager
Medie: Bok
Forfatter - bok: Arnold Bjerkreim
Produksjons år: 2015
Quantity in stock: 6
Og Herren sa til Moses: "Skriv nå du opp alle disse ordene! For etter disse ordene har jeg gjort en pakt med deg og med Israel.

Og han var der hos Herren i førti dager og førti netter uten å ete brød og uten å drikke vann. Og han skrev på tavlene paktens or, de ti bud

Så gikk Moses ned fra Sinai berg, og da han gikk ned fra fjellet, hadde han vitnesbyrdets to tavler i hånden. Men Moses visste ikke at hans ansikthud skinte fordi han hadde talt med ham".
Pris: 248 kr
Weight: 0.46 Kg
Delivery time: 3-6 virkedager
Medie: Bok
Forfatter - bok: Johnn R. Hardang
Produksjons år: 2015
Quantity in stock: 75
Dette er den tredje boken Johnn R. Hardang skriver om livshistorier som skapte sang. Boken forteller om bakgrunnen for tretti forskjellige kristne sanger. Du får presentert selve sangteksten, glimt fra forfatterens livshistorie og hvorfor nettopp denne sangen ble skrevet. Levende sangtekster og levende mennesker. Det er det denne boken forteller om. Skal det bli liv, må det en fødsel til. Det gjelder både mennesker og sangtekster. Og fødsel har alltid med smerte å gjøre. Her er forklaringen på de mange dramatiske begivenheter og smertefulle opplevelser som ofte skjuler seg bak de vakreste sangtekster. Det første kapitlet i boka heter Stor er din trofasthet. Det siste kapitlet heter Ingen glemt. Dette er bokens innhold i en sum: Gud har omsorg for alle mennesker. Ingen er glemt.
Begynnelsen (Code: 3044)
Pris: 248 kr
Weight: 1.08 Kg
Medie: Bok
Forfatter - bok: Arnold Bjerkreim
Produksjons år: 2014
Quantity in stock: 3
Gjennomgang av Første Mosebok
Motstrømsfolket (Code: 3039)
Pris: 100 kr
Weight: 0.399 Kg
Delivery time: 3-6 virkedager
Medie: Bok
Forfatter - bok: Indremisjonsforbundet
Produksjons år: 2013
Quantity in stock: Unlimited
Det norske folks meninger om indremisjonen og bedehuset. Boken som gir noen svar.
Pris: 198 kr
Weight: 0.42 Kg
Delivery time: 3-6 virkedager
Medie: Bok
Forfatter - bok: Håkon C. Hartvedt
Produksjons år: 2013
Quantity in stock: Unlimited
En biografi om Konrad Landro
Så meget mere (Code: 3035)
Pris: 25 kr
Weight: 0.03 Kg
Delivery time: 3-6 virkedager
Medie: Bok
Forfatter - bok: Arne Helseth-Dyrseth
Quantity in stock: Unlimited

Arne Helseth-Dyrseth
Uttrykket "Så meget mere.." finner vi gjentatte ganger i Romerbrevet 5. I vers 9 er det sagt i forbindelse med Kristi komme og vår frelse fra vreden. I vers 10 i forbindelse med vår daglige frelse under vår vandring som troende, og i vers 15 og 17 i forbindelse med Kristus som den siste Adam. Disse bibelhenvisningene er utgangspunktet for innholdet i dette heftet: "Kristi komme", "Kristi liv i Himmelen" og "Kristus - den siste Adam."

Dette heftet ble føste gang utgitt på eget forlag i 1944. Dessverre brant mye av det første opplaget opp. Forlaget Lys på vegen syntes at Arne Helseth-Dyrseth's klare og evangeliske fremstilling fortjente å komme ut på nytt til velsignelse for dem som leser, og utga derfor dette heftet i 1992. De skriver at det er med takk til Gud for hva Han fikk formidlet av sitt budskap gjennom Helseth-Dyrseth sin forkynnelse, tale og skrift at de utgir heftet.

Old price: 248 kr
Pris: 98 kr
Weight: 0.356 Kg
Delivery time: 3-6 virkedager
Medie: Bok
Forfatter - bok: Asle Hetlebakke
Quantity in stock: Unlimited

Asle Hetlebakke i samtale med Åge Nevland

Julen 1906 ble det aller første radioprogrammet kringkastet, og siden har milliarder av lyttere kunnet høre mange slags budskap gjennom radioen. Men radioen ble også ganske snart tatt i bruk for å forkynne Guds budskap til menneskene, og ingen, utenom de som teller i himmelen, har oversikt over hvor mange som har tatt imot Jesus ved et radioapparat. Der misjonæren møtte stengte grenser, eller der det kun var med fare for eget liv man kunne forkynne Guds budskap, nådde radiobølgene gjennom. De kunne ikke stoppes.

Åge Nevland ble født i 1933. I januar 1957 ble han ansatt i Norea Radio, bare noen uker etter at Noreas første program gikk på lufta. Nevland var i Norea til 1979, da han ble generalsekretær i Kristelig Kringkastingslag. Han ble pensjonist i 2001, men er i 2010 fremdeles aktiv innen radiomisjonen, blant annet som styremedlem i P7 Kristen Riksradio, der han også har talt inn den slitesterke serien Veien gjennom Bibelen. I denne boken forteller han om radiomisjonen og det kristne mediearbeidet. Boka er ført i pennen av Asle Hetlebakke.

Pris: 25 kr
Weight: 0.038 Kg
Delivery time: 3-6 virkedager
Medie: Bok
Forfatter - bok: Adolf Bjerkreim
Quantity in stock: Unlimited

Adolf Bjerkreim

Dette vesle heftet har vært brukt til åndelig hjelp og frelse for store skarer av mennesker. Det har brakt klarhet i frelsesspørsmålet for søkende, og har ofte blitt brukt i forbindelse med vekkelser, evangeliske aksjoner osv. Forfatteren var da også en av de mest erfarne forkynnere og bibellærere vårt land har fostret. Heftet har tidligere kommet i mer enn 60 000 eksemplarer på Sambåndet forlag og Luther forlag. Det er også oversatt til engelsk og japansk, og har kommet ut i et opplag på over 80 000 i Japan. På grunn av fortsatt stort behov og sterk etterspørsel er heftet gitt ut på nytt på forlaget Lys på vegen i Norge.

Vi har det håp at heftet fortsatt må bli brukt til å føre mennesker ut i åndelig frihet og frelse, og hjelpe de nyomvendte under deres første vandring på troens vei.

Frelse for alle (Code: 3036)
Pris: 25 kr
Weight: 0.044 Kg
Delivery time: 3-6 virkedager
Medie: Bok
Forfatter - bok: Carsten Line
Quantity in stock: Unlimited

Carsten Line

Dette heftet inneholder 8 prekener som Carsten Line holdt i Albert Lundes forsamling i Oslo høsten 1944 og som ble stenografisk opptatt. Forfatteren skriver i forordet at flere har fått godt av disse, og at han derfor utgav dette heftet. Han håper og ønsker at lesningen må bringe mennesker til frelse og frelsesvisshet.

Pris: 25 kr
Weight: 0.028 Kg
Delivery time: 3-6 virkedager
Medie: Bok
Forfatter - bok: Adolf Bjerkreim
Quantity in stock: Unlimited

Adolf Bjerkreim

Et lykkelig menneske, hvordan oppnår en å bli det? Til alle tider har menneskene søkt å finne svar på dette spørsmålet. På forskjellig vis har man forsøkt å finne lykke. Mange mente lykken var å finne i et liv i materiell velstand. Andre har søkt den ved å kaste seg ut i et uhemmet liv i nytelser. Atter andre, kanskje skuffede, har forsøkt å finne lykken gjennom å forandre sin livsholdning etter en eller annen filosofisk retning. Tusen andre veier er også blitt prøvd av mennesker gjennom tidene. På tross av alle disse forsøkene er det et uimotsigelig faktum at i denne verden finnes det millioner av ulykkelige mennesker.

Gud har i sitt ord vist oss årsaken til at menneskene er ulykkelige. Samtidig har han åpenbart for oss veien til å bli et lykkelig, salig menneske. Og den lykke og salighet bare han kan gi, den er ikke omskiftelig, den er uforanderlig og evig.

Ønsker du å oppnå denne salighet? Les da denne lille boken!

Et frigjort liv (Code: 3017)
Pris: 25 kr
Weight: 0.042 Kg
Delivery time: 3-6 virkedager
Medie: Bok
Forfatter - bok: Adolf Bjerkreim
Quantity in stock: Unlimited

Adolf Bjerkreim

Et frigjort liv, hvem lengter vel ikke etter å eie det?

En av de fremste bibellærere vårt land har fostret, gir i denne lille boken en bibelsk anvisning på et frigjort liv. Dette er boka for alle unge troende, alle skuffede og motløse troende, alle frafalne,.. kort sagt: Dette er boka for enhver som lengter etter et frigjort liv, på Bibelens grunn.

Pris: 50 kr
Delivery time: 3-6 virkedager
Medie: Bok
Forfatter - bok: Jon Aurebekk
Quantity in stock: 391

Jon Aurebekk

Bli med på en fascinerende reise inn i Bibelens verden, med Jon Aurebekk som veiviser!

Når Jon Aurebekk tar oss med inn i Bibelens rike verden, er det som når en kjentmann viser en gruppe interesserte omkring i naturen. Hist og her foretar han en liten avstikker fra stien, for å se nærmere på enkelte detaljer og glede seg over alt det vidunderlige han ser. Det hele er alltid ledet av gleden over og kjærligheten til Bibelen og dens rike verden. Boka inneholder selvstendige kapitler, som kan leses uavhengig av hverandre. Den er delt inn i to hoveddeler, hvorav den første retter seg spesielt til ufrelste, mens den siste retter seg særlig til dem som allerede er Guds barn. Boka egner seg godt til evangelisering

Pris: 50 kr
Weight: 0.178 Kg
Delivery time: 3-6 virkedager
Medie: Bok
Forfatter - bok: Arne Helseth-Dyrseth
Quantity in stock: 10

Arne Helseth-Dyrseth

Den store hemmeligheten utkom første gang i 1957. Siden den ble utsolgt, har den stadig vært etterspurt. Den nye utgaven er noe endret og betydelig forøket i forhold til første utgave. Et helt nytt avsnitt om De syv tidshusholdninger er kommet med. Bokens hovedemne er Bibelens lære om Guds menighet, dvs alle gjenfødte, troende mennesker. Den vil gi veiledning i mange viktige spørsmål for ethvert troende menneske, ja, den gir sunn bibelsk veiledning på områder som er av helt avgjørende betydning for en kristens liv og tjeneste. Boken er skrevet spesielt med tanke på unge troende, men den er "ord i rette tid" for enhver som tror på Jesus Kristus, uansett alder.

Arne Helseth-Dyrseth er en velkjent og aktet forkynner og bibellærer. Han er ofte blitt benyttet som taler ved ulike bibeluker, stevner og bibelkurs, ikke bare i vårt land, men også i Danmark. Forfatteren vil også være kjent i vide kretser for sine svar på innsendte spørsmål i bladet Evangelisten, et tidsskrift han forøvrig er medutgiver av. Gjennom sine klare, overbevisende og bibeltro svar har han fått være til hjelp for mange mennesker.

De tre kors (Code: 3020)
Pris: 25 kr
Weight: 0.032 Kg
Delivery time: 3-6 virkedager
Medie: Bok
Forfatter - bok: Adolf Bjerkreim
Quantity in stock: Unlimited

Adolf Bjerkreim

Korset er det mest kjente kristne symbolet. Korset forbindes med døden - framfor alt Kristi død. Paulus taler om ordet om korset som en dårskap for dem som går fortapt, men Guds kraft for dem som tror. Hva er det som gjør Kristi kors til noe spesielt, noe som har betydning for all tid, sentrum i menneskeslektens historie?

Dette lille heftet vi gi svar på dette ut fra Bibelen, Guds Ord. Det handler om Kristi kors, men ikke bare det. Det stod TRE kors reist på Golgata. Det hang også to forbrytere der. Livet deres hadde artet seg på omtrent samme måte, og nå måtte de høste fruktene av det de hadde sådd. Men Kristi kors skilte dem fra hverandre. Korset ble skillevei, og deres evige skjebne ble totalt forskjellig fra den dagen. Hva som var årsaken til denne forskjellen, finner du svar på i dette heftet. Heftet kan også forandre DITT liv og DIN evige skjebne.

De to altere (Code: 3027)
Pris: 30 kr
Weight: 0.044 Kg
Delivery time: 3-6 virkedager
Medie: Bok
Forfatter - bok: Gustav Nielssen
Quantity in stock: Unlimited

Gustav Nielssen

I flere år har "De to altere", Kains og Abels hatt min store interesse, fordi Gud ved disse altere har lagt fram de grunnleggende sannheter for vår tro. De danner utgangspunktet for den seinere utvikling. Et studium av disse to altere har derfor for meg hatt den største betydning. Det er mitt håp at det også må bli for andre, skriver Gustav Nielssen i forordet til dette lille heftet.

Boken er utgitt av Forlaget Lys på vegen

Pris: 35 kr
Weight: 0.102 Kg
Delivery time: 3-6 virkedager
Medie: Bok
Forfatter - bok: Adolf Bjerkreim
Quantity in stock: Unlimited

Adolf Bjerkreim

Boka "Betraktninger over ofrene i 3. Mosebok" kom første gang ut i 1919, og er således en av de tidligste av Bjerkreims mange bøker. Ut fra de forskjellige forordninger vedrørende offerne som er nevnt i forbindelse med tabernakeltjenesten, søker boka å få fram de mange sider og karakterer ved Guds Sønns offer. De forskjellige offere som finnes nevnt i Det Gamle Testamentet peker alle fram mot og avskygger dette ene fullkomne offer. Boka er således ikke ei bok om gamle skikker og forordninger, men ei bok om vår frelser Jesus Kristus. Den vil gi deg større kjennskap til din frelser, og du vil sitte igjen med en takk og lovprisning til Herren etter å ha lest den.

Pris: 100 kr
Weight: 0.575 Kg
Delivery time: 3-6 virkedager
Medie: Bok
Forfatter - bok: Adolf Bjerkreim
Quantity in stock: Unlimited

Adolf Bjerkreim

Bjerkreims eget utvalg av spørsmål og svar fra hans spalte gjennom mange år i bladet Evangelisten.

Han sier det selv slik i forordet: Når jeg har frimodighet til å la disse spørsmål og svar som i en lang årrekke har gått i Evangelisten komme ut i bokform, så er det etter sterk oppfordring fra mange av bladets lesere. At ikke alle er enig i de svar som her er gitt, har jeg pr. brev fått nok av bevis for. Men jeg vil gjerne henstille til leserne, at de ikke uten videre avviser de svar som ikke passer dem, men ta seg tid til å prøve dem på Guds Ord. Gjør som de troende i Berøa. "De tok imot ordet med all godvilje, og gransket daglig i skriftene om det var således som det ble sagt dem." Apgj. 17,10f 

Bøkene er utgitt av Forlaget Lys på vegen

Resultat 1 - 20 av 21
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support