P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


Order by:
orderby
Display:
De to altere (Code: 3027)
Pris: 30 kr
Weight: 0.044 Kg
Delivery time: 3-6 virkedager
Medie: Bok
Forfatter - bok: Gustav Nielssen
Quantity in stock: Unlimited

Gustav Nielssen

I flere år har "De to altere", Kains og Abels hatt min store interesse, fordi Gud ved disse altere har lagt fram de grunnleggende sannheter for vår tro. De danner utgangspunktet for den seinere utvikling. Et studium av disse to altere har derfor for meg hatt den største betydning. Det er mitt håp at det også må bli for andre, skriver Gustav Nielssen i forordet til dette lille heftet.

Boken er utgitt av Forlaget Lys på vegen

Pris: 35 kr
Weight: 0.102 Kg
Delivery time: 3-6 virkedager
Medie: Bok
Forfatter - bok: Adolf Bjerkreim
Quantity in stock: Unlimited

Adolf Bjerkreim

Boka "Betraktninger over ofrene i 3. Mosebok" kom første gang ut i 1919, og er således en av de tidligste av Bjerkreims mange bøker. Ut fra de forskjellige forordninger vedrørende offerne som er nevnt i forbindelse med tabernakeltjenesten, søker boka å få fram de mange sider og karakterer ved Guds Sønns offer. De forskjellige offere som finnes nevnt i Det Gamle Testamentet peker alle fram mot og avskygger dette ene fullkomne offer. Boka er således ikke ei bok om gamle skikker og forordninger, men ei bok om vår frelser Jesus Kristus. Den vil gi deg større kjennskap til din frelser, og du vil sitte igjen med en takk og lovprisning til Herren etter å ha lest den.

Pris: 100 kr
Weight: 0.575 Kg
Delivery time: 3-6 virkedager
Medie: Bok
Forfatter - bok: Adolf Bjerkreim
Quantity in stock: Unlimited

Adolf Bjerkreim

Bjerkreims eget utvalg av spørsmål og svar fra hans spalte gjennom mange år i bladet Evangelisten.

Han sier det selv slik i forordet: Når jeg har frimodighet til å la disse spørsmål og svar som i en lang årrekke har gått i Evangelisten komme ut i bokform, så er det etter sterk oppfordring fra mange av bladets lesere. At ikke alle er enig i de svar som her er gitt, har jeg pr. brev fått nok av bevis for. Men jeg vil gjerne henstille til leserne, at de ikke uten videre avviser de svar som ikke passer dem, men ta seg tid til å prøve dem på Guds Ord. Gjør som de troende i Berøa. "De tok imot ordet med all godvilje, og gransket daglig i skriftene om det var således som det ble sagt dem." Apgj. 17,10f 

Bøkene er utgitt av Forlaget Lys på vegen

Pris: 50 kr
Weight: 0.176 Kg
Delivery time: 3-6 virkedager
Medie: Bok
Forfatter - bok: Bibelkursets historie
Quantity in stock: 94

Bibelkursets historie

Bok skrevet av Trygve Vasvik om Bibelkursets historie og hva Bibelkurset har fått bety. "Når dine ord åpner seg gir de lys" Bibelkurset har formidlet mye lys fra Skriften, noe som har resultert i en større motvekt mot kristen analfabetisme.

Verdens lys (Code: 1034)
Pris: 240 kr
Incl. 25 % TAX
Quantity in stock: Unlimited
CD i Cover kr 240
MP3-nedlast kr 120

"JEG ER VERDENS LYS!" Det var Jesus som en dag brukte disse ordene om seg selv.
På denne måten ønsket han å forklare, både for sine disipler og for oss, hvem han selv var og hvorfor han kom til verden.

I denne programserien, som består av tolv programmer, blir Jesu person og gjerning løftet fram - til inspirasjon for tro og tjeneste.

Alle programmene tar utgangspunkt i de såkalte ”søndagstekstene”, og henter sine tanker fra de fire evangeliefortellingene i Bibelen.

Velsignet Jul (Code: 1033)
Old price: 180 kr
Pris: 150 kr
Incl. 25 % TAX
Quantity in stock: Unlimited
CD i Cover kr 150
MP3-nedlast kr 75

JULEN ER DE UTSTRAKTE HENDERS HØYTID!
Dette er julens budskap i en sum: Gud har strakt ut sin hånd mot oss. Og Guds hånd heter Jesus.

Men også du og jeg skal strekke hendene ut mot hverandre, for å gi og for å ta imot. Så god julen ville bli for mange, om vi våget å feire den i de utstrakte henders tegn.
VELSIGNET JUL!

Veien (Code: 1032)
Pris: 360 kr
Incl. 25 % TAX
Quantity in stock: Unlimited
CD i Cover kr 360
MP3-nedlast kr 180

"Veien" er et av de eldste ordene som ble brukt om de kristne: "De hørte VEIEN til!"
Denne serien på 18 programmer tar fram en del viktige sider ved det å gå Jesusveien: De første skritt, Lys på veien, En plagsom medvandrer, Bønnens vei, Aldri alene og Trygg på veien.

"Veien" er også utgitt som bok på Sambåndet Forlag.

Ved Jesu føtter (Code: 1031)
Pris: 240 kr
Incl. 25 % TAX
Quantity in stock: Unlimited
CD i Cover kr 240
MP3-nedlast kr 120

Ved Jesu føter ei stille stund, når orda kjem frå hans eigen munn. Når eg med Jesus åleine er, då er det hugnad å leva her.

Det er sangforfatteren Matias Orheim som bruker disse ordene, når han skal beskrive hvor viktig det er å høre Guds Ord. I denne programserien på 12 programmer skal du få muligheten til å møte det viktigste av alt: Evangeliet slik Jesus selv forkynte det.

Alle programmene tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene, og henter sine tanker fra de fire evangeliene i Bibelen.

Pris: 240 kr
Incl. 25 % TAX
Quantity in stock: Unlimited
CD i Cover kr 240
MP3-nedlast kr 120

Johnn Hardang

Her er 12 programmer med bibeltekster hentet fra kirkens tekstrekke satt sammen.
"KRISTUS HAR MANGE TILHENGERE, MEN FÅ ETTERFØLGERE!"
Det er Tomas à Kempis som skriver disse ordene i sin berømte bok: "Kristi etterfølgelse"
Og slik setter han fokus på hva det virkelig handler om, for den som vil leve som kristen.
I denne programserien blir ulike sider ved det å følge Jesus løftet fram - til inspirasjon for tro og tjeneste.

Alle programmene tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene, og henter tankene fra de fire evangeliefortellingene i Bibelen.

Steinene taler (Code: 1028)
Pris: 360 kr
Incl. 25 % TAX
Quantity in stock: Unlimited
CD i Cover kr 360
MP3-nedlast kr 180

Det er mye snakk om steiner i Bibelen: Vi møter alteret og minne steinen, perlene og edelsteinene.
Vi møter gravsteinen og bygningssteinene, den hvite steinen og en gloende stein fra alteret.
Felles for alle disse steinene er at de kan tale. Hver enkelt stein løfter fram viktige åndelige sannheter, som du og jeg gjør klokt i å lytte til også i dag.

Programserien STEINENE TALER består av 18 programmer, og tar utgangspunkt i ulike bibeltekster både fra Det Gamle og Det Nye Testamente.

Pris: 240 kr
Incl. 25 % TAX
Quantity in stock: Unlimited
CD i Cover kr 240
MP3-nedlast kr 120

"Det er funnet gull!" Slik lød det fra California i 1849, og det spredte seg som ild i tørt gress over Amerika. Det store gullrushet var i gang!
-"Jeg har funnet gull!" Slik vil kanskje også dine ord lyde, om du blir med på leiting etter "skjulte skatter" i Det Gamle Testamente.
Skjulte skatter, del 2 inneholder 12 programmer, som tar oss med til noen av de eldste bøkene i Bibelen: Kongebøkene og Krønikebøkene

"Skjulte skatter" er en serie på 24 programmer fordelt på 2 CD-Cover. Hver av disse er på 12 programmer.

Pris: 240 kr
Incl. 25 % TAX
Quantity in stock: Unlimited
CD i Cover kr 240
MP3-nedlast kr 120

Det er funnet gull! Slik lød det fra California i 1849, og det spredte seg som ild i tørt gress over Amerika. Det store gullrushet var i gang!

-Jeg har funnet gull! Slik vil kanskje også dine ord lyde, om du blir med på leiting etter skjulte skatter i Det Gamle Testamente.

Skjulte skatter, del 1 inneholder 12 programmer som tar oss med til noen av de eldste bøkene i Bibelen: Kongebøkene og Krønikebøkene.

Pris: 360 kr
Incl. 25 % TAX
Quantity in stock: Unlimited
CD i Cover kr 360
MP3-nedlast kr 180

Se på fuglene under himmelen, sa Jesus i Bergprekenen. I denne programserien er det nettopp dette vi skal gjøre.
I løpet av 18 programmer skal du få møte en rekke bibelske fugler: Ørnen og spurven, duen og ravnen, rødstrupen og påfuglen, for å nevne noen. Og alle har de noe å lære oss: Om Gud, om oss selv, og om hva det betyr å tro på Gud. Et utrolig spennende område å bevege seg inn på!

Pris: 240 kr
Incl. 25 % TAX
Quantity in stock: Unlimited
CD i Cover kr 240
MP3-nedlast kr 120

"SÅKORNET ER GUDS ORD!" Det var Jesus som sa det på denne måten, i lignelsen om såmannen og såkornet.
Guds Ord har en utrolig spirekraft! Det trenger inn på de mest utenkelige steder, og bærer frukt der du minst skulle vente det.
Det er dette levende ordet du skal få møte også i denne programserien.

Alle programmene tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene, der hovedtankene er hentet fra de fire evangeliene i Bibelen.

Profeten Elias (Code: 1023)
Pris: 240 kr
Incl. 25 % TAX
Quantity in stock: Unlimited
CD i Cover kr 240
MP3-nedlast kr 120

Profeten Elias er en av de store profetene i Israel. Landet hadde lenge vært preget av vanstyre og avgudsdyrkelse, og verst var det på kong Akabs og dronning Jesabels tid.
Det var på den tiden profeten Elias sto fram.

I denne serien på 12 programmer møter vi høydepunktene i profeten Elias’ liv: Møtet med kong Akab, bekken Krit,
byen Sarepta, Karmelfjellet, Judeas ørken, Horeb og helt fram til avslutningen ved elven Jordan, da han ble tatt opp til himmelen i en ildvogn.

Pris: 240 kr
Incl. 25 % TAX
Quantity in stock: Unlimited
CD i Cover kr 240
MP3-nedlast kr 120

Salmenes Bok er den mest leste boken i Det Gamle Testamentet. Likevel er det mange som ikke vet at Salmenes bok i Bibelen egentlig består av fem salmebøker - tilsvarende de fem Mosebøkene i Bibelen.

Programserien består av 12 programmer med utgangspunkt i forskjellige salmer hentet fra Bibelens første salmebok som strekker seg fra salme 1 til 41. Og du får virkelig møte "Perler" fra Salmenes bok...

På festreise (Code: 1024)
Pris: 240 kr
Incl. 25 % TAX
Quantity in stock: Unlimited
CD i Cover kr 240
MP3-nedlast kr 120

På festreise består av 12 programmer som tar utgangspunktet i Salmenes Bok i Bibelen. Her finnes det en gruppe på 15 salmer - salme 120-134 - som Israels folk sang på veg til og fra de store høytidene i Jerusalem. I disse salmene berøres viktige tema som også i dag vil være til stor hjelp for mennesker, på vei til himmelen: Frelse, trygghet, hjelp, felleskap og tjeneste.

Ord fra korset (Code: 1044)
Pris: 240 kr
Incl. 25 % TAX
Quantity in stock: Unlimited
CD i Cover kr 240
MP3-nedlast kr 120

De siste ordene som kommer fra et døende mennekse betyr ofte noe spesielt. Slik var det også med Jesus. Hans siste ord lyser med en egen glans. Denne programserien er en gjennomgang av Jesu siste ord: Jesu sju ord på korset.

De første tre ordene lød mens det ennå var lyst på Golgata. Her synliggjør Jesus enda en gang sin omsorg for andre mennesker. De siste fire ordene lød etter at det var blitt mørkt på Golgata. Her setter Jesus ord på sin egen smerte i møte med synden, døden og dommen. En sterk programserie om en kjærlighet som er sterkere enn døden.

Nistepakka (Code: 1022)
Pris: 240 kr
Incl. 25 % TAX
Quantity in stock: Unlimited
CD i Cover kr 240
MP3-nedlast kr 120

Å ta med seg nistepakke er viktig for mange, både når en skal gjennomføre en arbeidsdag, eller legge ut på en lang reise. I Bibelen forteller nistepakka derimot om Guds omsorg og makt. Du husker den vesle gutten med nistepakka med fem brød og to små fisker?

I denne programserien vil du også få høre mye om Guds omsorg, til styrke for dagen og oppmuntring på livsreisen.
Alle de tolv programmene tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene, og hovedtankene er hentet fra de fire evangeliene i Bibelen.

Pris: 240 kr
Incl. 25 % TAX
Quantity in stock: Unlimited
CD i Cover kr 240
MP3-nedlast kr 120

Navnet over alle navn er Jesus! Slik skriver den svenske pastoren og sangforfatteren Allan det i sin kanskje best kjente sang. Og slik kunne vi også sammenfatte hele Bibelens budskap i én setning: Navnet over alle navn er Jesus!
I denne programserien vil du få høre mye om Jesus, både hvem han er og hva han har gjort for oss mennesker. Til styrke for dagen og til oppmuntring på livsreisen. Alle programmene i denne serien tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene, og er i dette tilfellet hentet fra de fire evangeliene i Bibelen.

Resultat 101 - 120 av 161
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support