P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


Order by:
orderby
Display:
Mulighetenes Gud (Code: 1018)
Pris: 360 kr
Incl. 25 % TAX
Quantity in stock: Unlimited
CD i Cover kr 360
MP3-nedlast kr 180

"Mulighetenes Gud" er en bibelundervisningsserie som består av 18 programmer.
I denne serien blir det løftet fram et bilde av Gud som "Mulighetenes Gud".
Hele vegen er siktemålet å peke på hvilke muligheter som åpner seg for dem som vil leve sitt liv i samfunn med en slik Gud.
Sentrale tema er Bibelen og Jesus, troen og bønnen, tjenesten og nådegavene.

Pris: 240 kr
Incl. 25 % TAX
Quantity in stock: Unlimited
CD i Cover kr 240
MP3-nedlast kr 120

Programserien Mørket og morgenrøden tar oss med gjennom Jesu lidelseshistorie. Det begynner med Messiasprofetiene i Det Gamle Testamente, og ender med de triumferende ordene i Johannes Åpenbaring: Jeg er den første og den siste - OG DEN LEVENDE!

Mørket og morgengrøden er et uttrykk som "fanger opp" det viktigste i Jesu lidelseshistorie:
- Mørket preger skildringen av Jesus lidelse og død
- Morgenrøden formidler budskapet om oppstandelsen

Å lese lidelseshistorien er sterke saker. Men det er det viktigste du kan gjøre, dersom du vil forstå: SÅ HAR GUD ELSKET VERDEN...

Mørket og morgenrøden er en serie på 42 programmer fordelt på 3 CD-Cover. Dette er del 3 i denne serien.

Pris: 240 kr
Incl. 25 % TAX
Quantity in stock: Unlimited
CD i Cover kr 240
MP3-nedlast kr 120

Programserien Mørket og morgenrøden tar oss med gjennom Jesu lidelseshistorie. Det begynner med Messiasprofetiene i Det Gamle Testamente, og ender med de triumferende ordene i Johannes Åpenbaring: Jeg er den første og den siste - OG DEN LEVENDE!

Mørket og morgengrøden er et uttrykk som "fanger opp" det viktigste i Jesu lidelseshistorie:
- Mørket preger skildringen av Jesus lidelse og død
- Morgenrøden formidler budskapet om oppstandelsen

Å lese lidelseshistorien er sterke saker. Men det er det viktigste du kan gjøre, dersom du vil forstå: SÅ HAR GUD ELSKET VERDEN...

Mørket og morgenrøden er en serie på 42 programmer fordelt på 3 CD-Cover. Del 1 er på 18 programmer. Dette er del 2 som består av 12 programmer. Også den siste delen består av 12 programmer.

Pris: 360 kr
Incl. 25 % TAX
Quantity in stock: Unlimited
CD i Cover kr 360
MP3-nedlast kr 180

Mørket og morgenrøden består av 42 programmer, og tar oss med gjennom Jesu lidelseshistorie. Det begynner med Messiasprofetiene i Det Gamle Testamente, og ender med de triumferende ordene i Johannes Åpenbaring: Jeg er den første og den siste - OG DEN LEVENDE!

Mørket og morgengrøden er et uttrykk som "fanger opp" det viktigste i Jesu lidelseshistorie:
- Mørket preger skildringen av Jesus lidelse og død
- Morgenrøden formidler budskapet om oppstandelsen

Å lese lidelseshistorien er sterke saker. Men det er det viktigste du kan gjøre, dersom du vil forstå: SÅ HAR GUD ELSKET VERDEN...

Mørket og morgenrøden er en serie på 42 programmer fordelt på 3 CD-Cover. Dette er del 1 som er på 18 programmer. De to siste er på 12 programmer.

Ingen som Gud (Code: 1017)
Pris: 240 kr
Incl. 25 % TAX
Quantity in stock: Unlimited
CD i Cover kr 240
MP3-nedlast kr 120

Programserien "Ingen som Gud" er en studieserie om Moses på 12 programmer. Vi møter Moses i en del forskjellige situasjoner, tilknyttet hans liv og tjeneste.
Hele tiden stilles spørsmålet: Hva kan vi lære av Moses, vi som vil leve med Gud og tjene han, også i dag.
Det er utarbeidet eget studiehefte til denne serien i samarbeid med Biblia Brevskole.

I Paulus' fotspor (Code: 1016)
Pris: 240 kr
Incl. 25 % TAX
Quantity in stock: Unlimited
CD i Cover kr 240
MP3-nedlast kr 120

Det var på Paulus’ andre misjonsreise at evangeliet for første gang nådde Europa. I de greske byene Filippi, Tessaloniki, Berøa, Athen og Korint ble nye kristne menigheter grunnlagt.
Evangeliet om Jesus fikk fotfeste i Hellas. I denne programserien på 12 programmer I PAULUS’ FOTSPOR får du bli med Paulus på hans første tur til Europa, slik Apgj 16-18 forteller om det. Du skal ikke bare få være med på en spennende reise. Du skal også få se hvordan Gud gjør det når et nytt folk skal nås med evangeliet.

Pris: 150 kr
Incl. 25 % TAX
Tema - Sesong: Jul
Quantity in stock: Unlimited
CD i Cover kr 150
MP3-nedlast kr 75

HANS NAVN SKAL KALLES JESUS! Dette er tittelen på den andre serien med juleprogrammer som er laget i Vindu mot Livet. I de tre første programmene løfter vi fram de viktigste profetiene i det Gamle Testamente som handler om Kristi fødsel. Du vil ellers få møte flere av de kjente julefortellingene i Bibelen, og dessuten bli kjent med to amerikanske sangforfattere: Philip Paul Bliss og Daniel Webster Whittle.

Guds lam (Code: 1014)
Pris: 240 kr
Incl. 25 % TAX
Tema - Sesong: Påske
Quantity in stock: Unlimited
CD i Cover kr 240
MP3-nedlast kr 120

GUDS LAM er en påskeserie. I denne programserien tar vi fram en del av det som skjedde med Jesus, fra før Palmesøndag til etter hans oppstandelse.
- Se der Guds Lam som bærer verdens synd! Slik ble det en gang sagt om Jesus. I disse programmene vil vi stille spørsmålet: HVA BETYR DETTE FOR MEG? Serien består av 12 programmer.

Gode nyheter (Code: 1037)
Pris: 240 kr
Incl. 25 % TAX
Quantity in stock: Unlimited
CD i Cover kr 240
MP3-nedlast kr 120

Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen.
Dette var Jesu befaling til sine disipler før han fòr opp til himmelen.
Ordet "evangelium"betyr "gode nyheter". Og dette er i sum hva Bibelen fortsatt har å formidle til dagens mennesker: Gode nyheter!
I denne programserien vil du møte et nytt knippe med "gode nyheter"som Jesus har gitt oss.
Alle de tolv programmene tar utgangspunkt i de såkalte "søndagstekstene", og er hentet fra de fire evangeliene i Bibelen.

Pris: 240 kr
Incl. 25 % TAX
Quantity in stock: Unlimited
CD i Cover kr 240
MP3-nedlast kr 120

Portretter fra Apostlenes gjerninger. GLEDENS AMBASSADØRER er en programserie som tar utgangspunkt i boka Apostlenes Gjerninger i Bibelen. I denne serien på 12 programmer skal du få møte en del av de personene som Gud brukte for å spre evangeliet i den første kristne tid: Lukas, Barnabas, Stefanus, Filip, Ananias, Johannes Markus, Jakob Jesu bror, Priskilla og Akvilas, Apolloas, Timoteus, Lydia og Fangevokteren i Filippi. Alle sammen har de mye å lære oss om å tjene Herren med glede!

Gled deg - 2 (Code: 1012)
Pris: 300 kr
Incl. 25 % TAX
Quantity in stock: Unlimited
CD i Cover kr 300
MP3-nedlast kr 150

Programserien Gled deg er en gjennomgang av Filipperbrevet, Bibelens store GLEDESBREV. Hovedtemaet er den kristne glede, og siktemålet er å gi en enkel veiledning til et liv fylt av glede. Filipperbrevet er et enkelt og ukomplisert brev, som det tar deg 15 minutter å lese igjennom. Men selv etter å ha lyttet til alle de 33 programmene, vil du sitte igjen med følelsen: Dette brevet er jeg ikke ferdig med...

Gled deg er en serie på 33 programmer fordelt på 2 CD-Cover. Dette er del 2 som består av 15 programmer.

Gled deg - 1 (Code: 1011)
Pris: 360 kr
Incl. 25 % TAX
Quantity in stock: Unlimited
CD i Cover kr 360
MP3-nedlast kr 180

Programserien Gled deg er en gjennomgang av Filipperbrevet, Bibelens store GLEDESBREV. Hovedtemaet er den kristne glede, og siktemålet er å gi en enkel veiledning til et liv fylt av glede. Filipperbrevet er et enkelt og ukomplisert brev, som det tar deg 15 minutter å lese igjennom. Men selv etter å ha lyttet til alle de 33 programmene, vil du sitte igjen med følelsen: Dette brevet er jeg ikke ferdig med...

Gled deg er en serie på 33 programmer fordelt på 2 CD-Cover. Dette er del 1 som består av 18 programmer og koster 360 kroner. Del 2 er på 15 programmer og koster 300 kroner.

Fredstanker (Code: 1010)
Pris: 360 kr
Incl. 25 % TAX
Quantity in stock: Unlimited
CD i Cover kr 360
MP3-nedlast kr 180

Fredstanker består av 18 programmer, som i hovedsak tar utgangspunkt i søndagstekstene. De fleste programmene handler om Jesu forkynnelse, slik vi møter den i de fire evangeliene. Hele veien løfter Hardang fram hva det innebærer å følge Jesus, og å leve med han i hverdagen.

Fredstanker er også utgitt som bok på Sambåndet Forlag.

Pris: 240 kr
Incl. 25 % TAX
Quantity in stock: Unlimited
CD i Cover kr 240
MP3-nedlast kr 120

I denne programserien ''Fra trelldom til frihet'' skal vi følge Israelsfolket under første delen av ørkenvandringen, fra Egypt til Sinai. Utgangspunktet er 2. Mos 12 til 20, og serien består av 12 programmer. Vi skal følge Israelsfolket både gjennom medgang og motgang, seier og nederlag. Og hele veien skal vi spørre: Hva kan vi lære av dette, vi som er kristne i dag?

Pris: 240 kr
Incl. 25 % TAX
Quantity in stock: Unlimited
CD i Cover kr 240
MP3-nedlast kr 120

Denne programserien har fått overskriften "Fra Guds bildebok", og er den andre serien med nettopp denne overskriften.
Serien består av tolv programmer, og vil løfte fram to rekker av bilder i Bibelen:

De første seks programmene er kalt VED TORNEBUSKEN, og tar fram viktige ting som fant sted nettopp i nærheten av en tornebusk.
De siste seks programmene er kalt GUDS BEKK ER FULL AV VANN, og tar fram noen av de fineste bildene i Bibelen,
både av rennende bekker og levende vann.

Pris: 240 kr
Incl. 25 % TAX
Quantity in stock: Unlimited
CD i Cover kr 240
MP3-nedlast kr 120

En serie på 12 programmer. Bibelen er kalt for ''Bildeboken for Guds familie''. Både i Det Gamle og i Det Nye Testamente vrimler det av forskjellige bilder, som alle vil vise oss hvem Gud er og hva det innebærer å leve i fellesskap med Han.
I denne programserien ''Bilder fra Sikem,'' får du møte 12 bilder fra stedet Sikem - eller Sykar, som det også kalles i Bibelen. Du har sannsynligvis aldri tenkt på at det skjedde så mye stort og viktig i Sikem, som det du her vil få høre.

Pris: 240 kr
Incl. 25 % TAX
Quantity in stock: Unlimited
CD i Cover kr 240
MP3-nedlast kr 120

Dette er den sjuende programserien Vindu mot Livet med overskriften Fra bibelens skattekiste. Serien består av 12 programmer produsert i 2010 og 2011 ned ulike tema. Programmene kan høres både hver for seg og i sammenheng.

Pris: 240 kr
Incl. 25 % TAX
Quantity in stock: Unlimited
CD i Cover kr 240
MP3-nedlast kr 120

Bibelen er en fantastisk bok! Å lese denne boka er som å gå på skattejakt - på leiting etter evighetsverdier. "Fra Bibelens skattkiste" er en programserie på 72 program med utgangspunkt i sentrale enkelttekster fra hele Bibelen, fordelt på 6 cover. Dette siste coveret består av tolv programmer som er produsert i 2009, med ulike tema som kan høres hver for seg, eller i sammenheng.

Pris: 240 kr
Incl. 25 % TAX
Quantity in stock: Unlimited
CD i Cover kr 240
MP3-nedlast kr 120

Bibelen er en fantastisk bok! Å lese denne boka er som å gå på skattejakt - på leiting etter evighetsverdier. "Fra Bibelens skattkiste" er en programserie med utgangspunkt i sentrale enkelttekster fra hele Bibelen.

Siktemålet for alle de 12 programmene er å løfte fram den ufattelige rikdommen Gud har gitt oss i Jesus! Dette er det femte coveret i denne serien

Pris: 240 kr
Incl. 25 % TAX
Quantity in stock: Unlimited
CD i Cover kr 240
MP3-nedlast kr 120

Bibelen er en fantastisk bok! Å lese denne boka er som å gå på skattejakt, på leiting etter evighetsverdier.
Fra Bibelens skattkiste 4 er en programserie med utgangspunkt i sentrale enkelttekster fra hele Bibelen.
Siktemålet for alle de 12 programmene er å løfte fram den ufattelige rikdommen Gud har gitt oss i Jesus!

Resultat 121 - 140 av 161
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support