P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


Order by:
orderby
Display:
Hans navn... (Code: 9021)
Pris: 200 kr
Incl. 25 % TAX
Medie: DVD eller CD i Cover
Taler - God Søndag: Per Tveten
Antall programmer i pakken: 2 programmer
Quantity in stock: Unlimited
DVD-serie kr 200
CD-serie kr 100

I november 2011 besøkte Per Tveten bedehuset Saron på bryne. Per Tveten er ansatt som forkynner i NLM, og deltar i disse to programmene med både sang og tale. I begge de to programmene er det Guds navn som står i sentrum: Jeg vil prise ditt navn (Jes 21,1) og Ditt navn er en utgytt salve (Høys 1,3)

Pris: 400 kr
Incl. 25 % TAX
Medie: DVD eller CD i Cover
Taler - God Søndag: Johnn R. Hardang
Antall programmer i pakken: 4 programmer
Quantity in stock: Unlimited
DVD-serie kr 400
CD-serie kr 200

I juli 2010 ble det årlige bibelkurset arrangert på Jæren Folkehøyskole på Klepp i Rogaland. En stor forsamling både av barn, ungdom og voksne var samlet i seks dager til bibelundervisning, evangeliske møter og godt åndelig menneskelig fellesskap.

Bibelkurset besto dette året av tre bibeltimeserier på til sammen elleve bibeltimer. Johnn R. Hardang, en av bibellærerne på bibelkurset, hadde ansvaret for fire av disse bibeltimene, under overskriften: Guds menighet - Den store hemmeligheten.

Denne DVD-pakken er en samling av disse fire bibeltimene:

Guds menighet - det tredje folket,

Guds menighet - et himmelsk folk,

Guds menighet - Åndens tempel og

Guds menighet - og Jesu gjenkomst.

Pris: 300 kr
Incl. 25 % TAX
Medie: DVD eller CD i Cover
Taler - God Søndag: Johnn R. Hardang
Antall programmer i pakken: 3 programmer
Quantity in stock: Unlimited
DVD-serie kr 300
CD-serie kr 150

Denne pakken består av tre God Søndag programmer som alle er opptak fra Fellesmøtene på Jørpeland 2009.

Det første programmet er kalt ”Bibelbekken” og tar for seg den betydningen det har for oss mennesker å ta til seg av Guds Ord. Dette programmet gir “oppskriften for et godt liv”. Det andre programmet er kalt “Kedronbekken” og besvarer spørsmålet: Hvorfor døde Jesus? Ulike sider ved Jesu lidelse og død blir tatt fram på en enkel og varm måte. Det tredje og siste programmet er kalt “Dobbelbekken”. Med utgangspunkt i Esek 47 i Bibelen vil du få høre viktige ting både om Israel og om det livet vi er kalt til å leve som kristne.

Gi det videre (Code: 9005)
Pris: 400 kr
Incl. 25 % TAX
Weight: 0.32 Kg
Medie: DVD eller CD i Cover
Taler - God Søndag: Johnn R. Hardang
Antall programmer i pakken: 4 programmer
Quantity in stock: Unlimited
DVD-serie kr 400
CD-serie kr 200

I juli 2011 ble det årlige Bibelkurset arrangert på Sørlandet Folkehøyskole på Birkeland. Johnn R. Hardang hadde ansvaret for fire av bibeltimene på dette kurset, og han talte over temaet: Gi det videre. Budskapet om Jesus må ikke stoppe opp hos dem som allerde tror, men gis vider til slike som enda ikke har hørt og tatt imot.

Følg meg (Code: 9017)
Pris: 300 kr
Incl. 25 % TAX
Medie: DVD eller CD i Cover
Taler - God Søndag: Johnn R. Hardang
Antall programmer i pakken: 3 programmer
Quantity in stock: Unlimited
DVD-serie kr 300
CD-serie kr 150

17.-19. september 2010 arrangerte Holy Riders avd. Sydvest møtehelg i egne klubblokaler på Orstad Bedehus, Klepp på Jæren. Møtehlega bestod av møter og bedehusbasar til inntekt for trykking av Biker Bibelen. Hovedtaler var Johnn R. Hardang, og temaet var Følg meg med utgangspunkt i Jesu Bergpreken, Matt 5-7.

Pris: 500 kr
Incl. 25 % TAX
Medie: DVD eller CD i Cover
Taler - God Søndag: Johnn R. Hardang
Antall programmer i pakken: 5 programmer
Quantity in stock: Unlimited
DVD-serie kr 500
CD-serie kr 250

Helga 9.-11. september 2011 ble Evangeliske sanger på Sunnmøre arrangert for fjerde gang. Lørdag var det et stort sang- og musikkmøte i Giskehallen, der ca 1000 mennesker var tilstede. I tillegg til dette ble det denne helga arrangert bibeltimer og evangeliske møter med Johnn R. Hardang på Valderøy bedehus.

Pris: 400 kr
Incl. 25 % TAX
Medie: DVD eller CD i Cover
Taler - God Søndag: Johnn R. Hardang
Antall programmer i pakken: 4 programmer
Quantity in stock: Unlimited
DVD-serie kr 400
CD-serie kr 200

Helga 13.-15. april 2012 ble det arrangert P7-helg på Kvitsøy Bedehus i Rogaland. Tema for de fire bibeltimene var det som skjedde i tiden mellom Kristi oppstandelse og Kristi Himmelfartsdag, førti dager da Jesus var opptatt med en eneste ting: Å ta seg av sine fallende og feilende venner. Sang av Marit Hauge og Johnn R. Hardang

Pris: 300 kr
Incl. 25 % TAX
Medie: DVD eller CD i Cover
Taler - God Søndag: Johnn R. Hardang
Antall programmer i pakken: 3 programmer
Quantity in stock: Unlimited
DVD-serie kr 300
CD-serie kr 150

Denne pakken inneholder tre God Søndag program med bibelundervisning fra Bibelkurset på Karmøy i 2008.

Utgangspunktet for bibeltimene er historien om profeten Elisa i Det Gamle Testamente. Den første timen har tittelen “Kallskappen”, og handler om det som skjer med et menneske som møter Guds kall i sitt liv. Den andre timen er kalt “Frelsesveien”, og tar for seg de sentrale tingene når det gjelder det å komme på plass i sitt personlige forhold til Gud. Den tredje timen har overskriften “En duft av Bergprekenen”, og handler om viktige sider ved det å omgås hverandre, både som mennesker og som kristne, på rette måten.

Pris: 300 kr
Incl. 25 % TAX
Medie: DVD eller CD i Cover
Taler - God Søndag: Johnn R. Hardang
Antall programmer i pakken: 3 programmer
Quantity in stock: Unlimited
DVD-serie kr 300
CD-serie kr 150

Denne pakken inneholder tre God Søndag program med 2 bibeltimer og ett møteopptak fra Evangelistens Bibelkonferanse på Framnes i 2008. De to bibeltimene gir en innføring i det bibelske budskapet om oppstandelsen, både Kristi oppstandelse og håpet om oppstandelse - også for den som tror på Jesus. Det evangeliske møtet tar utgangspunkt i et bilde fra Profeten Sakarias’ bok – Revet ut av ilden – og taler om hvordan Guds frelse gir muligheter for et nytt liv allerede her i tiden.

De to basunene (Code: 9016)
Pris: 200 kr
Incl. 25 % TAX
Medie: DVD eller CD i Cover
Taler - God Søndag: Johnn R. Hardang
Antall programmer i pakken: 2 programmer
Quantity in stock: Unlimited
DVD-serie kr 200
CD-serie kr 100

På en todelt bibelkveld i Bedehuset Saron på Bryne den 24. februar 2011 talte Johnn R. Hardang over temaet De to basunene, med utgangspunkt i 4. Mosebok 10,1-10. Den første basun handler om forkynnelsen av Guds Ord. Den siste basun har med sannheten om Jesu gjenkomst å gjøre.

Pris: 200 kr
Incl. 25 % TAX
Medie: DVD eller CD i Cover
Taler - God Søndag: Johnn R. Hardang
Antall programmer i pakken: 2 programmer
Quantity in stock: Unlimited
DVD-serie kr 200
CD-serie kr 100

I 2011 feiret Bladet Evangelisten sitt 100-års jubileum. Dette ble markert på Evangelistens Bibelkonferanse på Framnes, og denne pakken inneholder 2 bibeltimer som Johnn R. Hardang hadde på denne konferansen. Temaet han talte over var Bibelen - Guds mesterverk

Så meget mere (Code: 3035)
Pris: 25 kr
Weight: 0.03 Kg
Delivery time: 3-6 virkedager
Medie: Bok
Forfatter - bok: Arne Helseth-Dyrseth
Quantity in stock: Unlimited

Arne Helseth-Dyrseth
Uttrykket "Så meget mere.." finner vi gjentatte ganger i Romerbrevet 5. I vers 9 er det sagt i forbindelse med Kristi komme og vår frelse fra vreden. I vers 10 i forbindelse med vår daglige frelse under vår vandring som troende, og i vers 15 og 17 i forbindelse med Kristus som den siste Adam. Disse bibelhenvisningene er utgangspunktet for innholdet i dette heftet: "Kristi komme", "Kristi liv i Himmelen" og "Kristus - den siste Adam."

Dette heftet ble føste gang utgitt på eget forlag i 1944. Dessverre brant mye av det første opplaget opp. Forlaget Lys på vegen syntes at Arne Helseth-Dyrseth's klare og evangeliske fremstilling fortjente å komme ut på nytt til velsignelse for dem som leser, og utga derfor dette heftet i 1992. De skriver at det er med takk til Gud for hva Han fikk formidlet av sitt budskap gjennom Helseth-Dyrseth sin forkynnelse, tale og skrift at de utgir heftet.

Old price: 248 kr
Pris: 98 kr
Weight: 0.356 Kg
Delivery time: 3-6 virkedager
Medie: Bok
Forfatter - bok: Asle Hetlebakke
Quantity in stock: Unlimited

Asle Hetlebakke i samtale med Åge Nevland

Julen 1906 ble det aller første radioprogrammet kringkastet, og siden har milliarder av lyttere kunnet høre mange slags budskap gjennom radioen. Men radioen ble også ganske snart tatt i bruk for å forkynne Guds budskap til menneskene, og ingen, utenom de som teller i himmelen, har oversikt over hvor mange som har tatt imot Jesus ved et radioapparat. Der misjonæren møtte stengte grenser, eller der det kun var med fare for eget liv man kunne forkynne Guds budskap, nådde radiobølgene gjennom. De kunne ikke stoppes.

Åge Nevland ble født i 1933. I januar 1957 ble han ansatt i Norea Radio, bare noen uker etter at Noreas første program gikk på lufta. Nevland var i Norea til 1979, da han ble generalsekretær i Kristelig Kringkastingslag. Han ble pensjonist i 2001, men er i 2010 fremdeles aktiv innen radiomisjonen, blant annet som styremedlem i P7 Kristen Riksradio, der han også har talt inn den slitesterke serien Veien gjennom Bibelen. I denne boken forteller han om radiomisjonen og det kristne mediearbeidet. Boka er ført i pennen av Asle Hetlebakke.

Pris: 25 kr
Weight: 0.038 Kg
Delivery time: 3-6 virkedager
Medie: Bok
Forfatter - bok: Adolf Bjerkreim
Quantity in stock: Unlimited

Adolf Bjerkreim

Dette vesle heftet har vært brukt til åndelig hjelp og frelse for store skarer av mennesker. Det har brakt klarhet i frelsesspørsmålet for søkende, og har ofte blitt brukt i forbindelse med vekkelser, evangeliske aksjoner osv. Forfatteren var da også en av de mest erfarne forkynnere og bibellærere vårt land har fostret. Heftet har tidligere kommet i mer enn 60 000 eksemplarer på Sambåndet forlag og Luther forlag. Det er også oversatt til engelsk og japansk, og har kommet ut i et opplag på over 80 000 i Japan. På grunn av fortsatt stort behov og sterk etterspørsel er heftet gitt ut på nytt på forlaget Lys på vegen i Norge.

Vi har det håp at heftet fortsatt må bli brukt til å føre mennesker ut i åndelig frihet og frelse, og hjelpe de nyomvendte under deres første vandring på troens vei.

Frelse for alle (Code: 3036)
Pris: 25 kr
Weight: 0.044 Kg
Delivery time: 3-6 virkedager
Medie: Bok
Forfatter - bok: Carsten Line
Quantity in stock: Unlimited

Carsten Line

Dette heftet inneholder 8 prekener som Carsten Line holdt i Albert Lundes forsamling i Oslo høsten 1944 og som ble stenografisk opptatt. Forfatteren skriver i forordet at flere har fått godt av disse, og at han derfor utgav dette heftet. Han håper og ønsker at lesningen må bringe mennesker til frelse og frelsesvisshet.

Pris: 25 kr
Weight: 0.028 Kg
Delivery time: 3-6 virkedager
Medie: Bok
Forfatter - bok: Adolf Bjerkreim
Quantity in stock: Unlimited

Adolf Bjerkreim

Et lykkelig menneske, hvordan oppnår en å bli det? Til alle tider har menneskene søkt å finne svar på dette spørsmålet. På forskjellig vis har man forsøkt å finne lykke. Mange mente lykken var å finne i et liv i materiell velstand. Andre har søkt den ved å kaste seg ut i et uhemmet liv i nytelser. Atter andre, kanskje skuffede, har forsøkt å finne lykken gjennom å forandre sin livsholdning etter en eller annen filosofisk retning. Tusen andre veier er også blitt prøvd av mennesker gjennom tidene. På tross av alle disse forsøkene er det et uimotsigelig faktum at i denne verden finnes det millioner av ulykkelige mennesker.

Gud har i sitt ord vist oss årsaken til at menneskene er ulykkelige. Samtidig har han åpenbart for oss veien til å bli et lykkelig, salig menneske. Og den lykke og salighet bare han kan gi, den er ikke omskiftelig, den er uforanderlig og evig.

Ønsker du å oppnå denne salighet? Les da denne lille boken!

Et frigjort liv (Code: 3017)
Pris: 25 kr
Weight: 0.042 Kg
Delivery time: 3-6 virkedager
Medie: Bok
Forfatter - bok: Adolf Bjerkreim
Quantity in stock: Unlimited

Adolf Bjerkreim

Et frigjort liv, hvem lengter vel ikke etter å eie det?

En av de fremste bibellærere vårt land har fostret, gir i denne lille boken en bibelsk anvisning på et frigjort liv. Dette er boka for alle unge troende, alle skuffede og motløse troende, alle frafalne,.. kort sagt: Dette er boka for enhver som lengter etter et frigjort liv, på Bibelens grunn.

Pris: 50 kr
Delivery time: 3-6 virkedager
Medie: Bok
Forfatter - bok: Jon Aurebekk
Quantity in stock: 391

Jon Aurebekk

Bli med på en fascinerende reise inn i Bibelens verden, med Jon Aurebekk som veiviser!

Når Jon Aurebekk tar oss med inn i Bibelens rike verden, er det som når en kjentmann viser en gruppe interesserte omkring i naturen. Hist og her foretar han en liten avstikker fra stien, for å se nærmere på enkelte detaljer og glede seg over alt det vidunderlige han ser. Det hele er alltid ledet av gleden over og kjærligheten til Bibelen og dens rike verden. Boka inneholder selvstendige kapitler, som kan leses uavhengig av hverandre. Den er delt inn i to hoveddeler, hvorav den første retter seg spesielt til ufrelste, mens den siste retter seg særlig til dem som allerede er Guds barn. Boka egner seg godt til evangelisering

Pris: 50 kr
Weight: 0.178 Kg
Delivery time: 3-6 virkedager
Medie: Bok
Forfatter - bok: Arne Helseth-Dyrseth
Quantity in stock: 10

Arne Helseth-Dyrseth

Den store hemmeligheten utkom første gang i 1957. Siden den ble utsolgt, har den stadig vært etterspurt. Den nye utgaven er noe endret og betydelig forøket i forhold til første utgave. Et helt nytt avsnitt om De syv tidshusholdninger er kommet med. Bokens hovedemne er Bibelens lære om Guds menighet, dvs alle gjenfødte, troende mennesker. Den vil gi veiledning i mange viktige spørsmål for ethvert troende menneske, ja, den gir sunn bibelsk veiledning på områder som er av helt avgjørende betydning for en kristens liv og tjeneste. Boken er skrevet spesielt med tanke på unge troende, men den er "ord i rette tid" for enhver som tror på Jesus Kristus, uansett alder.

Arne Helseth-Dyrseth er en velkjent og aktet forkynner og bibellærer. Han er ofte blitt benyttet som taler ved ulike bibeluker, stevner og bibelkurs, ikke bare i vårt land, men også i Danmark. Forfatteren vil også være kjent i vide kretser for sine svar på innsendte spørsmål i bladet Evangelisten, et tidsskrift han forøvrig er medutgiver av. Gjennom sine klare, overbevisende og bibeltro svar har han fått være til hjelp for mange mennesker.

De tre kors (Code: 3020)
Pris: 25 kr
Weight: 0.032 Kg
Delivery time: 3-6 virkedager
Medie: Bok
Forfatter - bok: Adolf Bjerkreim
Quantity in stock: Unlimited

Adolf Bjerkreim

Korset er det mest kjente kristne symbolet. Korset forbindes med døden - framfor alt Kristi død. Paulus taler om ordet om korset som en dårskap for dem som går fortapt, men Guds kraft for dem som tror. Hva er det som gjør Kristi kors til noe spesielt, noe som har betydning for all tid, sentrum i menneskeslektens historie?

Dette lille heftet vi gi svar på dette ut fra Bibelen, Guds Ord. Det handler om Kristi kors, men ikke bare det. Det stod TRE kors reist på Golgata. Det hang også to forbrytere der. Livet deres hadde artet seg på omtrent samme måte, og nå måtte de høste fruktene av det de hadde sådd. Men Kristi kors skilte dem fra hverandre. Korset ble skillevei, og deres evige skjebne ble totalt forskjellig fra den dagen. Hva som var årsaken til denne forskjellen, finner du svar på i dette heftet. Heftet kan også forandre DITT liv og DIN evige skjebne.

Resultat 81 - 100 av 161
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support