P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


Aktuelt

Dagens nye programmer

15.11.2019
00:00 / 00:00
Lytt til flere...

Fra serien 'Vindu mot livet - Ola Bjorland'

To syn på sex - Fra serien 'Ordspråkene'
Lytt til flere...

Fra serien 'Vindu mot livet - Johnn Hardang'

Historien gjentar seg - Søndagens tekst - Luk 17,20-30
Lytt til flere...

Fra serien 'Veien gjennom Bibelen'

Nr. 1530 - Profeten Jesaja 60,3-22
Lytt til flere...

Fra serien 'Through the Bible - McGee'

Nr. 1242 - Revelation 2:4-7
Lytt til flere...

Fra serien 'Nistepakka'

Ordspr 28,27
Lytt til flere...

Fra serien 'Irenes kvarter'

Under - Jes 9,6