P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


00:00 / 00:00

15.02.2019

Kraft - Apgj 1,8

Musikk som spilles:
Det nye livet - Edgar Paulsen
Jag har beslutat at fólja Jesus - Ulf Christianson

14.02.2019

Tro - Rom 1,16

Musikk som spilles:
Din frelser ser på deg - Marit og Irene
Tror på ham - Frisk luft

13.02.2019

Håp - 1 Tess 4,13

Musikk som spilles:
Om enn sorg og bekymring vil tynge - Marit og Irene
- Hans Inge Fagervik

12.02.2019

Fred - Ef 2,14-17

Musikk som spilles:
Fred - Per Arne og Anne Katrine Ravnå
Va inte redd for i morron - Birgitta og Svante

11.02.2019

Guds spire - Jes 11,1-2

Musikk som spilles:
Den himmelske lovsang - Arthur Erikson
Far, min far - Roland Utbult

08.02.2019

Hvile - Mark 6,31

Musikk som spilles:
Å for djup i Jesu kjærleik - Res-Q
Gud er din hvile - Kristina Jølsta Moi