P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


00:00 / 00:00

21.02.2018

Gud er ikke død - Tit 3,3-5

Musikk som spilles:
Ingen andre er som han - Svenn Erik Fjellberg
Jesus du er det beste - Marit, Irene og Henning Persson

20.02.2018

Jesus forandret historien - Jes 53,6

Musikk som spilles:
Jesus om deg vil jeg synge - Arne Aano
Jeg vil synge - SUM

19.02.2018

Jesusvitners kraft - Rom 10,8-12

Musikk som spilles:
Jesus har frelst min sjel - Sødalstrioen & Filadelfia strengemusikk
Han gir og han gir - Randaberg mannskor

16.02.2018

Vraket av mennesker, elsket av Gud - Matt 21,42

Musikk som spilles:
Min Gud er verklig - Roland Utbult
Help me - Elvis Presley

15.02.2018

Kraft - Apgj 1,8

Musikk som spilles:
Det nye livet - Edgar Paulsen
Jag har beslutat at följa Jesus - Ulf Christianson

14.02.2018

Tro - Rom 1,16

Musikk som spilles:
Din frelser ser på deg - Marit og Irene
Tror på ham - Frisk luft