P7 har i en årrekke vært engasjert i mediemisjon i Tadsjikistan.

Vi arbeider tett med de lokale lederne for undergrunnsradioen der og med Trans World Radios koordinator.

Utfordrende land

Dette er et krevende land å drive misjon i.

Rundt 99 % av befolkningen bekjenner muslimsk tro og myndighetene er ikke begeistret for kristent misjonsarbeid.

Mange av de som nå har kommet til tro er konvertitter fra Islam. De lever i stadig frykt for at familien skal spore dem opp og i verste fall ta live av dem for å rette på det de ser som stor vanære.

Myndighetene har nå innført obligatoriske ID-kontroller før du får kjøpe et SIM-kort til telefonen. Det betyr at myndighetene til enhver tid kan spore hvor du er.

Flere kommer til tro

På tross av at situasjonen er så krevende, er det stadig flere som kommer til tro.

Det er mange modige kristne som reiser rundt og gir bort små radioer.

Takket være en ny stor sender kan de fleste få inn kristne radioprogrammer i Tadsjikistan nå.

Også minnekort med kristne programmer er gode misjonsverktøy. Et lite minnekort kan inneholde hele «Veien gjennom Bibelen».

Mange muslimer tar imot disse, lytter i smug til den kristne forkynnelsen og kommer til tro. 

P7 støtter arbeidet i Tadsjikistan

Radio- og TV-pastor Johnn R. Hardang var på reise i landet for et par år siden og fikk mange sterke møter med kristne.

Han fikk også oppleve Guds sterke inngripen da han ved Guds hjelp klarte å få med seg en nytt fullt utstyrt radiostudio over grensen.

P7 finansierte ved hjelp av gode givere i Norge et nytt radiostudio.

Dette var nødvendig etter at myndighetene en tid tidligere hadde oppdaget og konfiskert det forrige studioet.

Du kan være med

Vær gjerne med i bønn for våre søsken og mediemisjonærer i Tadsjikistan!

Minst 10 % av alle gaver du gir til P7 går til misjon i andre land.

Det er blant annet disse gavene som gjør det mulig for de få kristne i Tadsjikistan å drive misjon.