P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


00:00 / 00:00

22.07.2019 - Geir Harald Johannessen

Det urokkelige kors - Kol 1,19-20

19.07.2019 - Karl Johan Hallaråker

-- - Joh Åp 8,4

18.07.2019 - Karl Johan Hallaråker

-- - Joh Åp 8,3

17.07.2019 - Karl Johan Hallaråker

-- - Joh Åp 7,14

16.07.2019 - Karl Johan Hallaråker

-- - Joh Åp 6,16

15.07.2019 - Karl Johan Hallaråker

-- - Joh Åp 5,12

12.07.2019 - Geir Harald Johannessen

Dorminus flevit - Fil 2,5

11.07.2019 - Geir Harald Johannessen

Korset over snøen - Luk 6,1

10.07.2019 - Geir Harald Johannessen

Lekse på E6 - Jer 10,2

09.07.2019 - Geir Harald Johannessen

Den gamle skriftestolen - Matt 6,11-12