P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


00:00 / 00:00

20.03.2019 - Marit Stokken

Lova Herren, mi sjel - -- --

19.03.2019 - Marit Stokken

Eg lyfter augo mot fjella - -- --

18.03.2019 - Marit Stokken

Bønesvar i målområdet - -- --

15.03.2019 - Geir Harald Johannessen

Etter oss, syndefloden - Ordspr 30,8

14.03.2019 - Geir Harald Johannessen

Frans og tiggeren - Matt 25,37-40

13.03.2019 - Geir Harald Johannessen

Aleksander Serierus og den gyldne regel - Matt 7,12

12.03.2019 - Geir Harald Johannessen

Utdannelse mot falsmynteri - Hos 6,3

11.03.2019 - Geir Harald Johannessen

Maleriet og fotografiet - 1 Mos 1,1

08.03.2019 - Annbjørg Barane

Himmelrøysta - Matt 3,17

07.03.2019 - Annbjørg Barane

Vend om! - Matt 3,1-2