P7 Kristen Riksradio har fått ny nettside

Kanskje er det noen som savner den gamle siden?

Sånn vil det ofte være. Men vi tror at den nye nettsiden skal fungere bedre på sikt.

Ta kontakt dersom det er noe du ikke finner.