top of page

Jeg tror på Den Hellige Ånd! Slik møter vi ordene i den apostoliske trosbekjennelsen. Men hva innebærer det å ta imot Den Hellige Ånds gave? Programserien vil gi svar på dette spørsmålet. Men utgangspunkt i Efeserbrevet i Bibelen vil du få innføring i en del sannheter omkring Den Hellige Ånds person og gjerning. Ulike tema blir tatt fram: Den Hellige Ånd som innsegl og pant. Bønnens Ånd. Åndens tempel. Åndens frukt og Åndens gaver. Gjør ikke Den Hellige Ånd sorg. Bli fylt av Ånden. En inspirerende og viktig programserie.

 

Radiopastor Johnn R. Hardang, f.1953, har siden 1975 reist som forkynner og evangelist, de første 10 år på heltid. Senere har han vært både lærer og rektor på to ulike bibelskoler i Norge. Nå har Hardang en større talerstol enn noen gang. Inntil fem dager hver uke kan hans forkynnelse høres på mer enn 40 lokalradioer i Norge og programmene er også tilgjengelige på internett.

Den Hellige Ånd og vi

kr 240,00Pris
    bottom of page