top of page

Helga 25.– 26.januar 2014 ble det arrangert en bibelhelg på 
Bedehuset EMMAUS på Ræge i Rogaland. Arrangementet var lagt opp med fire bibeltimer i løpet av to dager. 

Hovedtema for bibelhelga var: Den Hellige Ånd i mitt liv. Og alle bibeltimene hadde utgangspunkt i tekstavsnitt fra Efeserbrevet i Bibelen. Tolv ganger i dette brevet tar Paulus fram sannheter 
tilknyttet Den Hellige Ånd – både person og gjerning. 

Dette samlecoveret inneholder redigerte opptak av alle disse fire timene: 
1. Den Hellige Ånd – innsegl og pant 
2. Visdoms og åpenbarings Ånd 
3. Åndens frukter og Åndens gaver 
4. Bli fylt av Ånden 

Hovedtaler denne bibelhelga var Johnn R. Hardang, radio- og TV-pastor i P7. 

I tillegg til bibelundervisningen vil du også få høre mye fin sang og musikk: 

I de to første programmene synger SPIK – Syngende piker i Kristus. 
I de to siste programmene synger Ingibjørg og Arild Meberg. 

God søndag - Den Hellige Ånd i mitt liv

PrisFra kr 200,00
    bottom of page