top of page

I januar 2020 ble det årlige Bibelkurset arrangert på Mosby Bedehus i Kristiansand, med fire bibeltimeserier i løpet av to uker. Dette året feiret Bibelkurset på Mosby sitt 100-årsjubileum, noe som ble markert på en flott jubileumsfest på fredagskvelden den andre uka. Og som det er blitt vanlig på dette bibelkurset, fulle hus fra første kvelden.

Denne programserien inneholder redigerte opptak av de fire bibeltimene som radio og tv-pastor Johnn R Hardang holdt under dette jubileumskurset.

Hovedtema for bibeltimeserien var 
HØR HVA ÅNDEN SIER TIL MENIGHETENE, 
med utgangspunkt i de sju sendebrevene i Johs Åpb 2-3.

Og de fire bibeltimene hadde følgende tema::
    1.time: Salig er den som leser.
    2.time: Frykt ikke for det du skal lide.
    3.time: Forfølgelser og forførelser.
    4.time: Forførelser, framtid og håp.

I programmene vil du få høre sang og musikk av ulike aktører: Sanggruppa Fri Hals, Kusinene, Astrid Persson, Flekkerøyguttene, Renate Bjorvand og Ingun Fjermeros.

God Søndag - Hør hva Ånden sier til menigheten

PrisFra kr 200,00
    bottom of page