top of page

I juli 2019 ble det årlige Bibelkurset arrangert på Folkehøgskolen Sørlandet på Birkeland. Mer enn 200 barn, ungdom og voksne var en hel uke samlet til bibelundervisning, evangeliske møter og godt kristent fellesskap.

 

Hovedtema for Bibelkurset 2019 var: DIN ER ÆREN! Det var lagt opp til i alt elleve bibeltimer, fordelt på tre bibeltimeserier. Radio og tv-pastor Johnn R. Hardang hadde også dette året ansvaret for fire bibeltimer. Tema for denne bibeltimeserien var 
Hvem er Jesus? Og utgangspunktet var de forskjellige 
Jeg er–begrepene i Johannesevangeliet. 

 

Denne programserien inneholder redigerte opptak av disse fire bibeltimene:
1.time: Jeg er den jeg er.
2.time: Livets brød og Verdens lys.
3.time: Døren og Den gode hyrde.
4.time: Oppstandelsen og livet.

 

Jeg er den jeg er. Dette var navnet Gud brukte om seg selv da han talte til Moses ut fra den brennende tornebusken. (2 Mos 3) Når folk så begynte å spørre Jesus om hvem han var, svarte han med å bruke Guds navn om seg selv. Med dette ønsket Jesus å si: Jeg er
mer enn et vanlig menneske! Jeg er sann Gud og sant menneske. I en og samme person. Og for å forklare hva dette konkret betydde, brukte han de sju forskjellige uttrykkene som vi møter i Johannesevangeliet.

 

I programmene vil du også få høre sang og musikk av ulike aktører: Helena og Idar Persson, Astrid Persson, Even Ydstebø, Sveinung Kristiansen, Rune Ludvigsen, Gjerdsvikjentene og 
Johnn Hardang.

God Søndag - Hvem er Jesus?

PrisFra kr 200,00
    bottom of page