top of page

Helga 15.-17 mars i 2019 ble det arrangert en bibelhelg på 
Farsund Bedehus i Vest- Agder.
Arrangementet var lagt opp med seks bibeltimer i løpet av tre dager.

Hovedtema for samlingene var: I ABRAHAMS FOTSPOR. 
Og utgangspunktet var historien om patriarken Abraham, slik den er gjengitt i 1.Mosebok, Bibelens første bok.

Det var to siktemålet med denne bibelhelga: For det første å gjøre seg godt kjent med historien om Abraham, jødefolkets stamfar. 
For det andre stille spørsmålet: Hva kan vi som lever i dag lære av historien om Abraham?

De seks bibeltimene hadde følgende tema:
    1. Gud kaller Abraham. 1 Mos 12,1-5
    2. Alter og telt. 1 Mos 12,6-8
    3. Abraham og Lot 1 Mos 13,1-13
    4. Abraham og Melkisedek 1 Mos 14,17-24
    5. Abraham trodde Gud. 1 Mos 15,1-6
    6. Veien til Moria. 1 Mos 22, 1 - 14

Hovedtaler denne bibelhelga var Johnn R Hardang, radio og tv-pastor i P7. Og det var flere sangere som deltok på de ulike møtesamlingene: Sirdalskameratene, Berith og Agnar Gjertsen,
Heidi og Jan Helge Reckmark og Johnn R Hardang.

God søndag - I Abrahams fotspor

PrisFra kr 300,00
    bottom of page