top of page

Helga 5.-7. desember 2014 ble det arrangert P7-helg på Kvitsøy Bedehus i Rogaland. Arrangementet var lagt opp som bibelhelg med fire bibelsamlinger i løpet av tre dager.  

Hovedtema for alle samlingene var: KONGEN KOMMER! På maleriutstilling i Profeten Sakarias’ Bok.

Profeten Sakaria er kalt for Adventsprofeten i Det Gamle Testamente. I denne profetboken er budskapet om Messias’ komme til denne verden skildret i klare og tydelige streker. Dette gjelder både hans første komme og hans gjenkomst. Bildene av  Jesus er malt i sterke farger og formidler et både varmt og viktig budskap.

Dette samlecoveret inneholder redigerte opptak av alle de fire bibelsamlingene, som hadde følgende tema:

    1. Se din konge kommer - til deg
    2. Den lidende kongen
    3. Herlighetens konge
    4. Kongebyen

Hovedtaler denne bibelhelga var Johnn R. Hardang, radio- og TV-pastor i P7. Sammen med han deltok flere ungdommer med sang på alle møtene: Anno og Olene, Aleksander og Even og Eivind og Even.

Møteleder denne helga var Edvin Ydstebø fra Kvitsøy.

God søndag - Kongen kommer

PrisFra kr 200,00
    bottom of page