top of page
Året 2020 vil blant annet bli husket for den store Coronapandemien og for de begrensningene som ble lagt på mulighetene for å møtes i det kristne fellesskapet på grunn av Covid-19.
Dette var bakgrunnen for den bibeltimeserien som i juni 2020 ble lagt opp i Straume Forum på Sotra, med tanke på å gi bibelundervisning på radio, tv og internett.

Denne programserien inneholder de redigerte opptakene fra de fire bibeltimene som Ingvald Andrè Kårbø og Johnn Hardang hadde ansvaret for, begge to ansatt som radio og tv-pastorer i P7.

Hovedtema for bibeltimeserien var KONGEN OG KONGENE, med utgangspunkt I historien om noen av de kongene som regjerte i Sørriket Juda mellom Rikets deling og fangenskapet i Babel.
Altså i perioden 922 til 586 f.Kr.

Bibeltimene hadde følgende tema::
    1.time: JOSAFAT. På Herrens veger. (Johnn Hardang)
    2.time: HISKIA. En presset konge. (Ingvald Andrè Kårbø)
    3.time: JOSIA. Tenåring på tronen. (Johnn Hardang)
    4.time: SIDKIA. Med en fot i hver leir. (Ingvald Andrè Kårbø)

I programmene får du også høre sang og musikk av ulike aktører:
Anita Rørbakken, koret Godt Nytt fra Nesttun og
Nils Jørgen og Johnn Hardang.

God Søndag - Kongen - og kongene

PrisFra kr 200,00
    bottom of page