top of page

I januar 2011 arrangerte Riska Bedehus i Sandnes kommune sine årlige Nyttårsmøter: Tre dager med forkynnelse, bibelundervisning og godt kristent fellesskap. 
Hovedtaler på Nyttårsmøtene 2011 var Johnn R. Hardang, som hadde 
ansvaret for i alt fem møter og bibeltimer. 

Hovedtemaet for Nyttårsmøtene 2011 var Kristen i endetiden - med 
utgangspunkt i det siste brevet vi har fra apostelen Paulus’ hånd: 
2 Timoteus brev. 

2 Timoteus brev er kalt for Paulus’ Svanesang, og brevet er skrevet noen få uker før apostelen Paulus led martyrdøden i Roma. I dette brevet ber Paulus sin unge venn og medarbeider om å forberede seg på å møte vanskelige tider. 

Kristen i endetiden 1 - Vanskelige tider 
Kristen i endetiden 2 - Gode medarbeidere 
Kristen i endetiden 3 - Lidels og kamp 
Kristen i endetiden 4 - Endetidsmenneske og endetidsmenigheten 
Kristen i endetiden 5 - Mot målet 

God søndag - Kristen i endetiden

PrisFra kr 250,00
    bottom of page