top of page

Helga 17.-19. oktober 2014 ble det arrangert en 
Bibelhelg på Bø Bedehus og menighetssenter, Hauge i Dalane. Arrangementet var lagt opp med fem bibeltimer i løpet av tre dager.  

Hovedtema for alle samlingene var: PÅ FESTREISE! 
Bibeltimene tok utgangspunkt i de såkalte 
Festreisesalmene i Bibelen: 
Salme 120 – 134. Og salmetekstene ble bruk til inspirasjon og veiledning for oss som i dag er på veg til himmelen.

Dette samlecoveret inneholder redigerte opptak av alle de fem bibeltimene, som hadde følgende tema:

1. Reisen begynner. (Salme 120 og 130)
2. Trygg hos Gud. (Salme 125)
3. Guds hjelp. (Salme 121 og 124)
4. Samfunnet. (Salme 122, 133 og 131)
5. På tjenestereise. (Salme 126, 137 og 134)

Hovedtaler denne bibelhelga var Johnn R. Hardang, radio- og TV-pastor i P7. Sammen med han deltok ulike sangkrefter på bibeltimene: 
Prestegårdens Turgruppe, Marit og Ivar Larsen og Husets Trekkspillklubb.

God søndag - På Festreise

PrisFra kr 250,00
    bottom of page