top of page

I juli 2018 ble det årlige Bibelkurset arrangert på Folkehøgskolen Sørlandet på Birkeland. En stor forsamling med barn, ungdom og voksne var i seks dager samlet til bibelundervisning, evangeliske møter og godt kristent fellesskap. 

Hovedtema for Bibelkurset 2018 var: FRI! Det var lagt opp  til elleve bibeltimer fordelt på tre bibeltimeserier. Radio og tv-pastor Johnn R. Hardang, en av de faste bibellærerne på Bibelkurset, hadde også dette året ansvaret for fire bibeltimer. Tema for denne bibeltimeserien var: Virkelig fri! Med utgangspunktet i bibelavsnittet Joh 8,31-47.

Denne programserien inneholder redigerte opptak av alle disse fire bibeltimene:
1.time: Ordet om Jesus.
2.time: Tre ulike reaksjoner.
3.time: Legeme, sjel og ånd.
4.time: Tre farlige snarer.

I de fire programmene får du svar på spørsmålet: Hvordan bli en frigjort kristen? Det blir satt fokus på betydningen av å ta imot Jesus som noe du gjør ved å ta imot budskapet om Han. Vi får høre om ulike måter å forholde seg til budskapet på, hvordan menneskelige forhold kan virke inn på det åndelige livet og om de vanligste årsakene til at også kristne mennesker føler seg bundet og ikke får oppleve frigjørelse.

I programmene vil du få høre sang og musikk av ulike aktører: Helena Persson og Håvard Brekkå, Sveinung Kristiansen, Rune Ludvigsen, Olaug Lillian Bjørke, Cecilie Jendal, Signy-Beate Håland og Johnn Hardang.

God søndag - Virkelig fri

PrisFra kr 200,00
    bottom of page