Tid Serie
08:00:00 Sotra Indremisjon (r)
08:45:00 Trosvitaminer
10:00:00 Countrygospeltimen (r)
11:00:00 Møtesending fra menigheten Arken
Neste... 12:00:00 Irenes kvarter (r) fra mandag
Senere i dag 12:20:00 Kaffe med Kenneth (r)
Senere i dag 13:00:00 Kristen Nærradio Haugaland
Senere i dag 14:05:00 Kvinner i vinden - May-Britt (r)
Senere i dag 14:30:00 Fredagsdrøsen - Sotra Indremisjon (r)
Senere i dag 16:00:00 Klart Svar - Bladet Evangelisten (r)
Senere i dag 17:00:00 Lunsjsending - Arne Martin (r)
Senere i dag 18:00:00 P7 - timen (r)
Senere i dag 19:00:00 Kristen Nærradio Haugaland
Senere i dag 21:00:00 Møtesending fra menigheten Arken (r)
Senere i dag 22:00:00 Sanger vi aldri glemmer (r)
Senere i dag 22:30:00 RadioMG