Tid Serie
06:00:00 Nistepakka
06:30:00 Nistepakka (r)
06:35:00 Veien gjennom Bibelen
07:00:00 Morgensending (r) fra dagen før
08:00:00 Nistepakka (r)
08:30:00 Vindu mot livet - Ola Bjorland
09:00:00 Morgensending
10:00:00 Shofar - Kurt Urhaug
10:35:00 Vindu mot livet - Johnn Hardang
11:00:00 Lunsjtime
11:44:00 Veien gjennom Bibelen (r)
12:00:00 Irenes kvarter
12:35:00 Vindu mot livet - Ola Bjorland (r)
13:00:00 P7 - timen (r)
Neste... 14:00:00 Klart Svar - Bladet Evangelisten (r)
Senere i dag 15:00:00 Ettermiddagssending - (r) fra kl 9
Senere i dag 16:00:00 Ettermiddagssending - (r) fra kl 11
Senere i dag 16:44:00 Veien gjennom Bibelen (r)
Senere i dag 17:00:00 Countrygospeltimen (r)
Senere i dag 18:00:00 Møteplassen (r)
Senere i dag 19:00:00 P7 - timen (r)
Senere i dag 20:00:00 Det var det året (r)
Senere i dag 21:00:00 Shofar - Kurt Urhaug (r)
Senere i dag 21:35:00 Vindu mot livet - Johnn Hardang (r)
Senere i dag 22:00:00 Through the Bible