Tid Serie
Neste... 06:00:00 Nistepakka
Senere i dag 06:30:00 Nistepakka (r)
Senere i dag 06:35:00 Veien gjennom Bibelen
Senere i dag 07:00:00 Troens menn (r)
Senere i dag 08:00:00 Nistepakka (r)
Senere i dag 08:30:00 Vindu mot livet - Ola Bjorland
Senere i dag 09:00:00 Morgensending
Senere i dag 10:35:00 Vindu mot livet - Johnn Hardang
Senere i dag 11:00:00 Kaffe med Kenneth
Senere i dag 11:00:40 Med Svein på tur i Georgia og Armenia
Senere i dag 11:44:00 Veien gjennom Bibelen (r)
Senere i dag 12:00:00 Irenes kvarter
Senere i dag 12:35:00 Vindu mot livet - Ola Bjorland (r)
Senere i dag 13:00:00 Kvinner i vinden - May-Britt
Senere i dag 14:00:00 Fredagsdrøsen - Sotra Indremisjon (r)
Senere i dag 15:00:00 Ettermiddagssending - (r) fra kl 9
Senere i dag 16:00:00 Kaffe med Kenneth (r)
Senere i dag 16:00:40 Med Svein på tur i Georgia og Armenia
Senere i dag 16:44:00 Veien gjennom Bibelen (r)
Senere i dag 17:00:00 Søndagsskole (r)
Senere i dag 18:00:00 Møtesending fra menigheten Arken (r)
Senere i dag 19:00:00 Countrygospeltimen
Senere i dag 20:00:00 Klart Svar - Bladet Evangelisten (r)
Senere i dag 21:35:00 Vindu mot livet - Johnn Hardang (r)
Senere i dag 22:00:00 Through the Bible