Bilde1

Radiomisjon i Nord-Afrika og Midt-Østen

P7 er engasjert i to kristne radioprogrammer i Nord-Afrika og Midt-Østen gjennom TWR. I dette området bor det godt over 300 millioner mennesker og ca. halvparten regnes å være under 18 år. Programmene som P7 støtter heter Do you know Him? og Ala’s dagbok.

Do you know Him? er et arabisktalende radioprogram hvor en ganske detaljert studerer Jesus Kristus, mens i det jordansk-arabiske radioprogrammet Ala’s dagbok retter en seg spesielt mot de unge.

 

Denne regionen er preget av krig og stadige konflikter. Generelt sett er det også liten religionsfrihet mange steder. Det finnes i flere av landene få eller ingen kirker hvor en kan høre Guds Ord forkynt, og de kristne møter ofte sterk forfølgelse. På grunn av den sterke muslimske innflytelsen tror de fleste ikke på Jesus som Guds Sønn. Mange har lært at han er en av profetene, men bare en blant mange andre. Det er også mange intellektuelle og følelsesmessige barrierer som hindrer dem i å ta imot Jesus. Mange har misoppfatninger av hva kristen tro er for noe, og dette står i veien for og hindrer dem i å innse at de kun kan oppnå fred med Gud når sannheten om Jesus blir forkynt. Vårt store ønske er at menneskene
i denne regionen skal få bli kjent med Jesus som sin personlige frelser gjennom radioarbeidet.

 

Radio er tilgjengelig for over 90 % av befolkningen i Nord-Afrika og Midt-Østen. Og nesten 30% har tilgang til Internett. AM-sendinger på radio er flittig lyttet til. Og ved at en kombinerer radioprogrammer med streaming via Internett gjør at en har mulighet til å nå enda lenger ut med programmer i dette området. På den måten oppnår TWR også dialog med sine lyttere og de fleste tilbakemeldingene kommer via e-post. Og slik blir mennesker hjulpet til å finne sin frelser.

 

Ala’s dagbok er et ukentlig kristent arabisk-jordansk radioprogram på 15 minutter for ungdom. Programmet sendes via en sterk AM sender strategisk plassert i området – og på Internett. Sammen med nettstedet www.aladiary.com ønsker TWR å nå ut til de unge menneskene i
Jordan og i Midt-Østen generelt med budskapet om Jesus Kristus. Via nettsidene er det mange med forskjellig bakgrunn som tar kontakt. Her møter de mennesker som lytter, forstår og gir dem veiledning i forhold til blant annet kristen tro.

 

Do you know Him? er det andre programmet vi støtter. Og spørsmålet som blir stilt er: Kjenner du Jesus Kristus? Også dette er et ukentlig radio-program på 15 minutter. Programmet blir laget for dem som søker etter sannheten, men som vet lite eller ingenting om Jesus fra før, og som kan være feilinformert om hva kristen tro egentlig dreier seg om. Det blir gitt en grundig og klar innføring i hvem Jesus virkelig er, og frelsen blir gjort tilgjengelig for dem som søker ham.

 

Her er noen av tilbakemeldingene som er kommet fra lytterne av programmene:

 

  • Jeg er glad for å bli deres venn. Mitt liv forandrer seg, fordi jeg lytter til deres program, og lærer hvordan jeg skal skinne for menneskene rundt meg, skinne for og gjennom Jesus. – Nana fra Jordan –
  •  

  • Jeg ønsker å høre tilbake fra dere! Gjennom programmet deres får jeg hjelp med mange av utfordringene i livet mitt. – Amani fra Egypt –
  •  

  • Programmet deres gjør en stor forskjell i livet mitt. Jeg har en venn som jeg er veldig glad i, men han er langt borte fra Gud, og han synes at de kristne er syke mennesker. Jeg trenger deres hjelp og forbønn, og håper dere kan støtte meg med kristen litteratur, slik at han kan få lese. Jeg vil henvise ham til dere hvis han spør flere spørsmål. Tusen hjertelig takk for hjelpen og Guds velsignelse. – Nazik fra Syria –
  •  

  • Jeg kommer fra en muslimsk familie. Jeg ønsker virkelig å vite hva kristendom er for noe. Jeg har lyttet til deres programmer og liker det jeg hører. Vær så snill og hjelp meg! – Murad fra Algeria –
  •  

  • Jeg håper jeg kan bli venn med dere, for dere lærer meg mange ting som jeg ikke visste fra før eller har tenkt på tidligere. – Ukjent fra Saudi Arabia –