P7s nye radioprogram, Ord til liv, består av 15-minutters lange programmer om ulike aktuelle bibelske emner. I disse ukene blir den siste boken i Det gamle testamente, Malakis bok, gjennomgått i programmet. Hvorfor skal vi bruke tid på en slik bok? I teksten under gir radio og TV-pastor Ingvald Kårbø fem årsaker til hvorfor det kan være nyttig å bruke tid på å lese i og høre undervisning også fra mer ukjente deler av Bibelen.

1. Hele Skriften er innåndet av Gud

Det er interessant å merke seg hvordan våre bibellesingsvaner ofte kan avsløre at det er en forskjell mellom hva vi hevder og hva vi faktisk praktiserer. Mange kristne vil løfte frem hele Bibelen som Guds ord samtidig som store deler av Bibelen forblir uåpnet. Dette kan både gjøre seg gjeldene i personlig bibellesing og på talerstolen.  Men om hele Skriften er innåndet av Gud (2.Tim 3:16), burde ikke vi bruke tid på alt det som Gud har sagt og ikke bare våre favorittbøker?

2. Selv om noe kan være vanskelig kan det likevel være utbytterikt

Mye av årsaken til at en del bøker i Bibelen blir lite brukt tror jeg er at mange syns det er vanskelig å forstå innholdet. Jeg er for så vidt enig i at en del av innholdet er vanskelig. Men selv om det er vanskelig betyr det ikke at det er unødvendig. Tvert i mot. Det kan ofte være der gravearbeidet er tungt at de mest dyrebare skattene etter hvert kommer frem i lyset.

3. Et balansert åndelig kosthold trenger ulike deler av Guds ord

Fra livet ellers vet vi at et ubalansert kosthold kan føre til mangelsykdommer. Problemet er ikke nødvendigvis det som blir spist. Problemet er det som blir utelatt. Og slik er det også i det åndelige livet. Om vi bare tar til oss næring fra en del av Guds ord i Bibelen kan det føre til åndelige mangelsykdommer. Problemet er ikke da det som blir hørt og lest i Bibelen, men det som vi overser.

4. Å lese hele Bibelen kan hjelpe oss mot en selvbekreftende teologi

Den amerikanske pastoren Tim Keller har sagt følgende: «Om du tilber en gud som aldri er uenig med deg, er sannsynligheten stor for at du bare tilber en idealisert versjon av deg selv.» En tro kan lett bli selvbekreftende, ved at jeg fokuserer på og tar til meg det som jeg liker og setter pris på. Men den kristne troen på Bibelens Gud må stadig prøves på og korrigeres ut fra hvordan Bibelens Gud faktisk er. Å lese hele Bibelen er derfor viktig for å ikke bare bekrefte våre fordommer og dermed til slutt ende opp med å lage en gud i vårt bilde.

5. Å lese hele Bibelen understreker Guds store plan og vilje

Samtidig som Bibelen er mangfoldig, så er den enhetlig. Den forteller oss om Guds store plan fra skapelse, via syndefall, til frelse og frem mot fremtidig nyskapelse. Det å lese hele Bibelen kan hjelpe oss til å sette pris på Guds store visdom og plan. Når vi ser hele hans ord, ser vi at han er den som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje. Da ser vi at løfte på løfte blir gitt, og at Jesus kommer som oppfyllelsen av alle Guds løfter. Gjennom å lese hele Bibelen blir Gud stor for oss.

Ord til liv kan du høre hver tirsdag og torsdag på P7 Kristen Riksradio. Programmene går kl 11.00, med reprise kl. 16.00