P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


00:00 / 00:00

22.09.2017 Fra serien 'Hverdagsproblemer'

Når ting blir uløselige 2

21.09.2017 Fra serien 'Hverdagsproblemer'

Når ting blir uløselige 1

20.09.2017 Fra serien 'Hverdagsproblemer'

Frafall 2

19.09.2017 Fra serien 'Hverdagsproblemer'

Frafall 1

18.09.2017 Fra serien 'Hverdagsproblemer'

Guds bud eller menneskebud 2

15.09.2017 Fra serien 'Hverdagsproblemer'

Guds bud eller menneskebud 1

14.09.2017 Fra serien 'Hverdagsproblemer'

Sinne 2

13.09.2017 Fra serien 'Hverdagsproblemer'

Sinne 1

12.09.2017 Fra serien 'Hverdagsproblemer'

Bekymring 3

11.09.2017 Fra serien 'Hverdagsproblemer'

Bekymring 2