top of page
jord

Misjonsprosjektene våre

P7 er engasjert i mange land gjennom vår internasjonale samarbeidspartner Trans World Radio (TWR) som arbeider på 250 språk i 190 land. Vi i P7 tar del i arbeidet i noen av disse. Om du klikker her kan du lese mer om de enkelte landene vi er engasjerte i.

Rio de Janeiro

Sør-Amerika ellers

Image by Freddy Clavo

Venezuela

Image by simon sun

Sentral-Asia

Spania

Mindre enn en prosent av Spanias innbyggere er evangeliske kristne. Svært mange tilhører den romersk-katolske kirken, men svært få av disse har et personlig forhold til Jesus. Det er utrolig viktig at det drives misjonsarbeid gjennom mediene i Spania!

I Spania har vi vært med å finansiere oppbygging av lokalradionettet til den kristne radioaktøren Canal de Vida (Livets kanal). Vi støtter også produksjon og tilrettelegging av podcastarbeidet rettet mot sekulære unge spanjoler.

Italia

Italia er også et overveiende katolsk land. I likhet med resten av Sør-Europa er det svært få evangeliske kristne i Italia. Vår nasjonale partner, CRC Italia, har hovedkontor rett utenfor Milano. Lederen av dette arbeidet forklarte en gang enkelt behovet de har: «Vi sier på radioen at vi gir bort Bibler gratis til de som vil ha. En mann ringte oss, han sa han var aktiv i sin lokale katolske kirke, og var svært interessert i å få tilgang på denne Bibelen selv. Så spurte han om han også kunne få dette nye testamentet som vi hadde snakket om på radioen…» Dette viser hvor stort behovet for å lære om Jesus er. Under en prosent av Italias befolkning har et nært forhold til Gud gjennom vår frelser Jesus Kristus.

P7 støtter arbeidet i Italia gjennom et rammetilskudd til driften. På den måten har vi bidratt til at et nytt team nå er på plass, og til at CRD Italia hver dag når mange tusen mennesker med evangeliet om Jesus Kristus.

 

Hellas

Hellas er et katolsk land. Også her regnes under en prosent av landets innbyggere seg som evangeliske kristne. Vår partner i Hellas, TWR Hellas, driver kristen radio, kristen-TV, flykningearbeid, sosialt nødhjelpsarbeid og arbeid inn mot kristent menighetsliv.

P7 gir også vår greske samarbeidspartner et rammetilskudd. Dette var det første landet vi engasjerte oss i gjennom TWR. Vi opplevde et kall fra Gud til å stekke ut en hjelpende hånd til arbeidet i Hellas.

Venezuela

P7 støtter barnemisjonsarbeid i Venezuela. Vår lokale partner har, i tillegg til radioprogram og internettmisjon, flere team som reiser rundt på skoler og kirker for å fortelle om Jesus gjennom dramastykker og undervisning. En sentral del av undervisningsopplegget er knyttet il dukken Pedrito el Pulpo (Blekkspruten Petter).

De siste årene har teamene også hatt med mat til barna, landet er som kjent i en dyp krise, hvor innbyggerne mangler helt nødvendige ting som medisiner og mat.  

Sør-Amerika ellers

I flere andre land i Sør-Amerika, bl. a. Bolivia, Paraguay og Argentina har P7 engasjert seg, først og fremst med teknisk støtte og hjelp. Vi drifter nettsider, mailservere, nettradioer og annet for flere land. På den måten bidrar vi til at evangeliet om Jesus når ut til mange millioner mennesker. Det har også det siste året lagt seg til rette for at P7 har kunnet sørge for at ti store FM-antenner har blitt fraktet ned og gitt til flere av de nasjonale partnerne i verdensdelen. Disse antennene vil alene bringe ut evangeliet til millioner av mennesker!

Sentral-Asia

P7 har i flere år engasjert seg tungt i arbeidet i Tadsjikistan. Vi har finansiert studio, lagt til rette for at medarbeidere skal kunne bo og arbeide godt og finansiert programproduksjon på morsmål. Dette området er en del av det tidligere Sovjet og har hatt svært lite kristent arbeid. Mange av de kristne i landet samles i små husmenigheter og er relativt nye på veien. Myndighetene ser ikke positivt på misjonsarbeid, og både radioarbeid og menighetsliv skjer i det skjulte.

spania
italia
venezuela
sor-amerika
sentral-asia
hellas
bottom of page