P7 RadioP7 TVP7 MisjonP7 Butikk


00:00 / 00:00

22.04.2019 Fra serien 'Søndagens tekst'

Gode nyheter fra en tom grav - Joh 20,11-18

19.04.2019 Fra serien 'Emmausveien'

Kongen - Luk 24,25-27

18.04.2019 Fra serien 'Emmausveien'

Korsets salme - Luk 24,25-27

17.04.2019 Fra serien 'Emmausveien'

Herrens lidende tjener - Luk 24,25-27

16.04.2019 Fra serien 'Emmausveien'

Guds lam - Luk 24,25-27

15.04.2019 Fra serien 'Emmausveien'

Ypperstepresten - Luk 24,15-27

12.04.2019 Fra serien 'Søndagens tekst'

Det beste til Jesus - Joh 12,1-13

11.04.2019 Fra serien 'Emmausveien'

Profeten - Luk 24,15-27

10.04.2019 Fra serien 'Emmausveien'

Han begynte fra Moses - Luk 24,13-17

09.04.2019 Fra serien 'Emmausveien'

Opplysning og opplevelse - Luk 24,13-17