top of page

P7 Kristen Riksradio

P7 Kristen Riksradio er en misjonsvirksomhet. Vi ønsker å nå ut til så mange som mulig med de gode nyhetene om Jesus Kristus.

 

Vi er veldig glade i det arbeidet som skjer i ulike menigheter og forsamlinger rundt i landet vårt. Vi tenker imidlertid at svært mange ikke oppsøker disse menighetene.

 

Derfor produserer vi radioprogrammer, TV-programmer, og innhold på ulike nettbaserte plattformer med godt bibelbasert kristent innhold.

 

Dermed kan enhver søkende sjel få mulighet til å høre evangeliet hjemme i egen stue, eller i bilen sin. På den måten blir vi menighetens forlengede arm.

En ekumenisk virksomhet

P7 sin teologiske plattform er Lausannetraktaten. Det betyr at vi er en ekumenisk virksomhet som samarbeider godt med alle menigheter og kirkesamfunn som setter sin lit til Bibelen som Guds ord og som tar misjonsbefalingen på alvor.

Vi kan høres på DAB i store deler av landet. Der vi ikke selv har egen konsesjon søker vi samarbeid med lokalradioer. På den måten har de aller fleste i Norge mulighet til å høre oss.

Våre medlemsorganisasjoner

Vi har seks medlemsorganisasjoner: Indremisjonsforbundet (ImF), Tro og Medier, KABB – Kristent arbeid blant blinde og svaksynte, IBRA Media Norge, Kristen Muslimmisjon og Den Indre Sjømannsmisjon (DISM).

Stiftet i 2005

P7 Kristen Riksradio ble stiftet i 2005, og viderefører den virksomheten som Kristen Riksradio AS startet i 1995. 

TWR

P7 Kristen Riksradio er en av to norske partnere i den internasjonale radiobevegelsen Trans World Radio (TWR). Om du vil lese om vårt engasjement i TWR kan du klikke HER

Bli med

P7 Kristen Riksradio drives hovedsakelig ved hjelp av frivillige gaver. Om du ønsker å ta del i dette spennende misjonsarbeidet kan du klikke her.  

bottom of page