top of page

Fremtidens mediemisjon?

Mennesket er skapt av Gud til å skape. Dette er en del av det å være skapninger i Guds bilde: vi har blitt gitt kreativitet og skapertrang. Denne gudgitte kreativiteten kan misbrukes til destruktive formål eller til å fremme det som er sant, godt og vakkert.


Image by  Alexandra Koch from Pixabay

Slik er det med ulike menneskelige oppfinnelser. En kniv kan være et glimrende redskap til å skape vakre og gode matretter. Men i hendene på feil person kan en kniv føre til enorme ødeleggelser.


Illustrasjonen med kniven kan også være til hjelp når vi tenker over hvordan vi som en kristen mediemisjonsvirksomhet bør tenke om vår tids enorme teknologiske utvikling. Vi kan ikke være blåøyde optimister som tenker at alle nye oppfinnelser automatisk fører til at verden blir så mye bedre.


KI gir oss mulighet til å drive mer misjon for mindre penger!

Tvert i mot. Ut fra et kristent menneskesyn erkjenner vi hvor mye mørke som etter syndefallet bor i oss mennesker. Derfor må vi være svært bevisst på at desto mer kraftfulle verktøy vi får, desto større blir det ødeleggende potensialet. Men, slik vi ikke er blåøyde optimister er vi heller ikke pessimistiske mørkemenn. Ved hjelp av nye kraftfulle teknologier er det også store muligheter til å nå enda lenger ut med evangeliet.


Kunstig intelligens

Den siste store teknologiske revolusjonen er kunstig intelligens, AI eller KI som det ofte blir forkortet til på norsk. Fordi den har «trent seg opp» på enorme mengder innhold kan kunstig intelligens selv generere for eksempel nye tekster og bilder, ut fra de ønskene jeg som bruker har.


Dette har ført til store utfordringer i skoleverket. Nå kan en hvilken som helst elev få en ny, ferdigskrevet oppgave om et hvilket som helst tema uten å selv gjøre skrivejobben. Sannsynligvis kommer denne teknologien til å gjøre en del av dagens yrker overflødige i fremtiden. De etiske dilemmaene med KI er mange, og det er et stort behov for at teknologien kan reguleres i tiden fremover.


Men hva har kunstig intelligens å gjøre med mediemisjon? Hvilke muligheter og utfordringer gir dette for P7?


Enorme muligheter

Med KI ser vi at vi nå har noen enorme muligheter til å nå enda lenger og mer kostnadseffektivt ut med evangeliet. Jeg kan gi deg noen eksempler. Mens det tidligere har vært et tidkrevende arbeid å drive lydredigering for å få god radiolyd, kan vi nå få KI til å gjøre denne lydredigeringen for oss. For at videoer skal kunne spres i sosiale medier, ser vi at det er en veldig stor fordel at det er tekst på videoen. Tidligere har vi ikke kunne prioritere dette fordi dette er et tidkrevende arbeid å gjøre manuelt. Med KI kan vi derimot automatisk få tekstet ulike videoer, slik at vi i tiden fremover kan bruke sosiale medier mye mer aktivt til å nå ut med forkynnelse. Og som om ikke det var nok gir også KI uante muligheter til å automatisk oversette lyd til andre språk. Ved hjelp av noen få tastetrykk kan en norsk bibeltime i fremtiden bli oversatt til engelsk, persisk og arabisk. For å oppsummere: KI gir oss mulighet til å drive mer misjon for mindre penger!


Oppdraget er gitt til mennesker

Kunstig intelligens kommer med enorme muligheter, men med et slikt kraftfullt verktøy blir det også viktig å tenke over hvordan vi kan unngå å misbruke teknologien. La meg gi deg et eksempel: som mediepastor kan jeg etter hvert be KI skrive en andakt, før KI lager en video med ansiktet mitt som fremfører denne andakten. Dermed kan vi egentlig gjøre all forkynnelse som er planlagt av og blir utført av mennesker overflødig. Selv om dette kan være svært arbeidseffektivt, vil en slik bruk av KI være problematisk ut fra en kristen tro. Det er ikke datamaskiner, men mennesker Jesus har gitt misjonsoppdraget. Det er ved mennesker Gud lar evangeliet gå frem i verden. Derfor kan ikke det harde arbeidet med taleforberedelse og forkynnelse i bønn, bibelstudier og tankevirksomhet bli erstattet med å få et ferdig datagenerert manus som blir fremført.


I mediemisjonsarbeidet gir KI oss muligheter som inntil nylig var helt utenkelige. Måtte vi få visdom til å bruke også dette verktøyet klokt, i kjærlighet til Gud og våre medmennesker.

68 visninger0 kommentarer

Commentaires


bottom of page