top of page

Spennende endringer for P7

Sambåndet kunne 30.oktober melde at Ole Andreas Wastvedt vil gå inn som økonomi- og administrasjonsmedarbeider i 50% fra og med 01.11. Wastvedt har den siste tiden arbeidet som kretsleder i ImF Midthordland, men har tidligere arbeidet i P7 i perioden 2008-2016. Wastvedt har blitt utfordret på å gå inn i et vikariat for å fylle en del av de administrative oppgavene som tidligere har lagt på daglig leders bord. I tillegg til at Wastvedt går inn i en halv stilling, blir det også noen tilpasninger knyttet til de oppgavene som andre ansatte i P7 har hatt. Radio- & TV-pastor Ingvald Kårbø vil de neste seks månedene få en kombinert stilling. De neste seks månedene vil Kårbø kombinere rollen som radio- & TV-pastor med å være fungerende daglig leder i P7. I denne perioden vil det være slik at Kårbø vil holde frem med programproduksjonen av God Søndag og Ord til liv som er noen av kjerneoppgavene han frem til nå har hatt i P7. Kårbøs reisevirksomhet vil derimot være begrenset til et minimum de neste seks månedene for å kunne fungere som daglig leder.


Utvikler og forkynner i P7, Ole Kristian Sameien, vil overta en del av de oppgavene som daglig leder tidligere har hatt ansvar for, blant annet ansvaret for P7s internasjonale mediemisjonsarbeid gjennom TWR. Videre vil kontormedarbeider Kristoffer Hjortland og programansvarlig May-Britt Lilljeroos Lauvik øke sine stillinger med 20% hver de neste seks månedene. Det blir med andre ord en god del justeringer knyttet til arbeidsoppgaver i tiden fremover, men forhåpentligvis vil disse justeringene legge til rette for at P7 kan være en mediemisjonsaktør som også i tiden fremover kan få være trofast i sitt kall: Kallet til å forkynne Jesus Kristus slik at varig frukt skapes!818 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Commenti


bottom of page