top of page

Helga 2.– 4.november 2012 ble det arrangert en møtehelg på Bedehuset på Klepp Stasjon i Rogaland. Arrangementet var lagt opp som bibelhelg med fem bibelsamlinger i løpet av tre dager. Hovedtema for alle
samlingene var: Hva ville Jesus gjort?

Det var ikke mange ting Jesus etterlot seg da han dro tilbake til
himmelen etter sin oppstandelse. Han etterlot seg noen venner og noen enkle klær. I tillegg til dette etterlot han seg også sin fred:
- Fred etterlater jeg dere. Joh 14,27.
Og så etterlot Jesus seg en ting til:
- For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor. 1 Pet 2,21
Det er denne siden ved budskapet om Jesus du vil få høre om i denne bibeltimeserien: Jesu liv og gjerning som eksempel til etterfølgelse.

Dette samlecoveret inneholder et redigert opptak av alle disse fem
bibelsamlingene:
1. I Hans fotspor. 1 Pet 2,19-25
2. Bli lik Jesus. Matt 11,28-30
3. Bær hverandres byrder. Gal 6,1-5
4. Se på Jesus. Hebr 12,1-3
5. Det store forbildet. Joh 13,1-17

Hovedtaler denne bibelhelga var Johnn R. Hardang, radio- og TV-pastor i P7. Han deltok også med solosang i tillegg til selve bibelundervisningen.

God søndag - Hva ville Jesus gjort?

PrisFra kr 250,00
    bottom of page