top of page

I juli 2017 ble det årlige Bibelkurset arrangert på Folkehøgskolen Sørlandet på Birkeland i Aust-Agder. En stor forsamling, både av barn, ungdom og voksne, var samlet i seks dager til bibelundervisning, evangeliske møter og godt kristent fellesskap.

Hovedtema for Bibelkurset dette året var: Kom til meg! Og på dette Bibelkurset var det lagt opp til elleve bibeltimer fordelt på tre bibeltimeserier. Radio og tv-pastor Johnn R. Hardang er en av de faste bibellærerne på Bibelkurset, og hadde også dette året ansvaret for fire bibeltimer. Tema for denne bibeltimeserien var: Levende steiner. Og utgangspunktet for alle de fire bibeltimene var 1 Pet 2, 4-10.

Denne programserien inneholder redigerte opptak av alle disse fire bibeltimene:
    1.time: Hovedhjørnesteinen.
    2.time: Grunnmuren.
    3.time: Likekjønnet ekteskap – en aktualisering.
    4.time: Et hellig hus og et hellig presteskap.

I disse fire programmene vil du få en god oversikt over hvordan Gud bygger sin kirke på jord. Det vil bli satt fokus på en del av de utfordringene Guds menighet alltid har møtt – og som vi møter også i dag.

I programmene vil du også få høre sang og musikk av ulike aktører: Helena Persson, Håvard Brekkå, Sveinung Kristiansen, Rune Ludvigsen, Cecilie Jensal, Signy-Beate Håland og Gjersvikjentene.

Denne programserien er produsert med støtte fra: 

God søndag - Levende steiner

PrisFra kr 200,00
    bottom of page