top of page

P7 må spare

Oppdatert: 12. okt. 2022

Den økonomiske situasjonen i P7 Kristen Riksradio er svært krevende for tiden. Inntektene i 2022 så langt i år er mye lavere enn i 2021, og dermed også godt under budsjettet. Når også utgiftene er høyere enn budsjettert, blir det fort røde tall i regnskapet.

Styret og administrasjonen i P7 må nå gjennomføre kraftige tiltak for å kutte utgifter. Dette innebærer i første omgang at vi må gå til permitteringer av ansatte og si opp avtaler som innebærer kostnader vi ikke har mulighet til å betale uten en solid inntektsøkning.

– I en liten organisasjon som P7 har vi ingen å miste. Men vi håper tiltaket blir midlertidig og at vi greier å gjennomføre sendingene våre så normalt som mulig til vi får driften i balanse igjen, sier fungerende daglig leder, Ole Kristian Sameien.


Målet er å sette opp et realistisk budsjett for 2023 og være tilbake til en bærekraftig drift så fort som mulig.


P7 Kristen Riksradio har mange trofaste støttespillere som bærer arbeidet økonomisk og i bønn. I løpet av høsten ønsker vi å nå ut til folk som har syn for det vi gjør i P7, med oppfordring til å stå med oss videre. Det vil blant annet gjennomføres en ringerunde til en god del av våre støttespillere med spørsmål om de vil gi P7 en håndsrekning ved å bli fast giver eller ved å gi en enkeltgave.


- Jeg har stor tro på at vi skal komme oss på beina igjen fordi jeg er sikker på at det fortsatt er bruk for P7 for å spre Guds ord i Norge og internasjonalt, sier Ole Kristian Sameien.


Fusjonen er satt på vent

På grunn av den anstrengte økonomiske situasjonen i P7, er fusjonsprosessen med pTro foreløpig satt på vent. Men styrene i de to organisasjonene ønsker fortsatt fusjon, men innser at driften i organisasjonene må være bærekraftige for å sikre en god sammenslåing. Det er også muligheter for betydelige innsparinger ved en fusjon, så på sikt vil en sammenslåing kunne bety mye for de løpende kostnadene.

406 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page